ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၅

ေနာက္ႏွစ္ရက္ အတြက္ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး အထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တို႔တြင္

မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာမည္

အမွတ္စဥ္(၁၀)၊၂၀၁၇

မိုးေလဝသအေျခအေန

ဧၿပီ ၁၇

မိုးထစ္ခ်ဳန္း ရြာႏုိင္

Page 1 of 19