တုိးတက္လုိေသာ စိတ္တစ္ခုကုိ အရင္းျပဳဖုိ႔ လုိပါတယ္

အေခ်ာင္ခုိလုိသည့္ စိတ္ကုိ မျပင္ဆင္သမွ် တုိးတက္ေသာဘဝ ဆုိတာ ေဝးကြာေနမည္ ျဖစ္သည္။

တုိးတက္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ဆုိသည္ကုိ ေငြေၾကးတုိ႔ျဖင့္သာ တုိင္းတာျခင္း မဟုတ္ပါေခ်။ မိမိ စြမ္းႏုိင္ေသာ  နယ္ပယ္၊ မိမိ ထမ္းေဆာင္ရာ ေနရာေဒသ မိမိ ျမႇင့္တင္လာခဲ့သည့္ အရည္အခ်င္းတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္တုိင္းတာ ၾကရစၿမဲပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီး ဆုိေသာ စကားအတုိင္း အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာမည့္ လူငယ္မ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္ မ်ားကုိ ျပင္ဆင္လုိစိတ္ ရွိကာ တုိးတက္ျခင္း မ်ားစြာကို ေဆာင္ႏွင္း သင့္ေပသည္။

လူငယ္မ်ားစြာ တုိးတက္မႈႏွင့္ လြဲေခ်ာ္လာျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထႏွင့္ တုိးတက္ေရး အတြက္ သင္ယူလုိမႈ အားနည္းေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စာဖတ္ျခင္း အားနည္းသလုိ မာန ဓာတ္ခံမ်ားႏွင့္ သိၿပီး တတ္ၿပီး ပုံစံ ေနထိုင္ တတ္ၾကေပသည္။ ခုိင္းျခင္းကုိသာ ေစာင့္ဆုိင္းေနၿပီး ကိုယ္စြမ္း ကုိယ္စ ျပသလုိစိတ္ နည္းေန တတ္ၾကေပသည္။ တုိးတက္လာေသာ ေခတ္တြင္ နည္းပညာတုိ႔ ျမင့္လာခဲ့ ေပသည္။ ျမင့္လာေသာ နည္းပညာမ်ား ေျပာဆုိ ဆက္ဆံလာရေသာ ဘာသာစကားမ်ား တုိင္းတာမႈ နည္းစနစ္မ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ေအာင္ျမင္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ နည္းစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနတတ္ ၾကသည္။ ကြာလွမ္းေသာ နည္းပညာမ်ား အၾကား စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ျခင္းမ်ားကို ဖက္တြယ္ ထားျခင္းကုိက လူငယ္မ်ားစြာ အတြက္ အမွား တစ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။

လူငယ္မ်ားစြာ တတ္ေျမာက္လာသည့္ အထဲတြင္ ေသာက္စားျခင္းႏွင့္ အလြယ္ ခ်မ္းသာလုိျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေသာက္စားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္းမ်ား အလြန္တြင္ ေၾကြးၿမီတင္ျခင္းမ်ား ေငြေခ်းျခင္းမ်ားျဖင့္ ဘဝတစ္ခုကို နစ္မြန္း သြားၾကေပသည္။

ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုကုိ တုိင္းတာ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳလာေသာ ျပႆနာႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းသည္ မည္မွ် ႀကိဳးစားသည္ ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိင္းတာ တတ္ၾကေပသည္။ ျပင္ဆင္ လုိစိတ္ မရွိေသးသမွ် တုိးတက္ျခင္း ဆုိသည္က ေဝးကြာေနမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အျပစ္ေျပာျခင္းမ်ား ဆင္ေျခမ်ားႀကီး ဆုိးေနသမွ် တုိးတက္ျခင္း ဆုိသည္က ပုိမုိ ေဝးကြာသြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ကုိယ့္ဘဝကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား မျပဳသမွ် ကုိယ့္ပတ္ဝန္းက်င္၏ သမုိင္းတြင္ ကိုယ္သည္ သာမန္လူတစ္ဦး အျဖစ္ႏွင့္သာ အဆုံးသတ္ သြားေပလိမ့္မည္။ ေျပာဆုိ ဆုံးမျခင္းမ်ား ျပဳသမွ် ဆရာလုပ္သည္ ဟူေသာ အထင္ေရာက္ကာ မာနခံ ေနသမွ် တုိးတက္မႈႏွင့္ ေဝးကြာ ေနေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကုိယ္တုိင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ အလုပ္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ အရည္အခ်င္းကုိ မျပႏုိင္သမွ် ကိုယ္တုိင္က အသုံးမက်သူ ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္။ ေသာက္စား ေပ်ာ္ပါးမႈႏွင့္ အေၾကြးသံသရာမွ မ႐ုန္းထြက္ႏုိင္သမွ် စိတ္ဓာတ္တုိ႔ က်သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း မိနစ္ စကၠန္႔ႏွင့္ အမွ် တုိးတက္ လာေနေပသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အေျခအေန အၾကား အစြမ္းအစမ်ားကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ သာမန္ေစ်းဆုိင္မ်ား ေနရာအစား မီနီမားကတ္မ်ား အစားထုိး ဝင္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အၿပိဳင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ႀကီးထြားလာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာျခင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေတာ့မည္။ အရည္အခ်င္းခ်င္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရ ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အစြမ္းအစမ်ား ျပသရေတာ့မည့္ ကာလ ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သက္သာလုိျခင္းမ်ား၊ အေခ်ာင္ ရလုိျခင္းမ်ား၊ ပ်င္းရိျခင္းမ်ား၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား မရွိသမွ် မေကာင္းေသာ အမူအက်င့္ တုိ႔ကို ျပင္ဆင္လုိစိတ္ မရွိေသးသမွ် တုိးတက္ျခင္း ဆုိေသာ အေျခအေနသည္ ေဝးကြာေနၿမဲ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သုိ႔အတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူငယ္ျဖစ္ေရး မ်က္စိဖြင့္ နားစြင့္ရင္း တုိးတက္ျခင္းဆီ ေလွ်ာက္လွမ္း သင့္လွ ပါေပသည္။ ေတြးေတာ ေငးေမာကာ စိတ္ဓာတ္က်ရန္ မလုိပါေခ်။ လုပ္သမွ် လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ ဘဝကို ျမႇင့္တင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဝဖန္ ေလကန္ရင္း အခ်ိန္ျဖဳန္းမည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့လာဆည္းပူးျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ အထက္ကုိ ၾကည့္ကာ ကိုယ့္ဘဝ နိမ့္က်လွသည္ဟု ေတြးေနမည့္အစား ကိုယ့္ေအာက္က လူမ်ားကုိ ငဲ့ၾကည့္ရင္း အားမာန္တင္းကာ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ အတိတ္အတြက္ ေဆြးေနမည့္ အစား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပစၥဳပၸန္ကုိ အလွဆင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မျမင္ရေသးေသာ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ရင္ေမာေနမည့္ အစား လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္မႈကို အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ မနာလုိျခင္း၊ ဝန္တုိျခင္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ျဖဳန္းမည့္ အစား တည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္မ်ားျဖင့္ မုဒိတာ ပြားႏုိင္ဖုိ႔ က်င့္ႀကံ သင့္လွေပသည္။ ေသခ်ာပါသည္။ တုိးတက္လုိသူတုိင္း အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အရင္းအႏွီးမွာ တုိးတက္လုိေသာ စိတ္ကုိ အရင္းတည္ ေမြးဖြားေရးပင္ ျဖစ္သည္။ တုိးတက္လုိစိတ္ ျပင္းထန္ေနသမွ် တုိးတက္ေစမည့္ အရာမ်ားစြာကို ေလ့လာေနမွာ မလြဲပါေခ်။ တုိေတာင္း လွေသာ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖင့္ သမုိင္း ေရးထုိးရမည္မွာ တုိးတက္လုိသူ တုိင္း၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ အားငယ္ျခင္း၊ အားေလ်ာ့ျခင္း၊ အားေပ်ာ့ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း မ်ားကို ေဘးဖယ္ကာ ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ားဆီ တက္ၾကြစြာ ခ်ီတက္သင့္လွ ပါေပသည္။  ။

သရက္တန္းစိုးေရႊ(စိတ္ပညာ)

Read 90 times
Rate this item
(0 votes)

Latest from ေရႊတည္