လူငယ္ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ တို႔၏ အညမည

ေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္ လူႀကီးဆိုသည့္ စကားအတိုင္း လူငယ္ ဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္ ေခါင္းေဆာင္ ေလာင္းလ်ာမ်ား ျဖစ္သည္ကို အားလံုး လက္ခံသိရွိၿပီး ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူငယ္တိုင္း လူႀကီး ျဖစ္လာၾကမည္မွာ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လူငယ္တိုင္း အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ပညာရွင္ေကာင္း၊ လုပ္သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဆိုရပါမူ လူငယ္တို႔ ရွင္သန္က်က္စားရာ ပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လူသည္ ဗီဇႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တို႔ အညမည ျဖစ္ကာ ႀကီးျပင္း လာရသျဖင့္ ဗီဇက တစ္ဝက္၊ ပတ္ဝန္းက်င္က တစ္ဝက္ လူကို လႊမ္းမိုးေလ့ ရွိသည္။ ပီျပင္ေသာ သာဓက တစ္ခုျဖင့္ ျပဆိုပါမည္။ ဘုရား ေဟာနိပါတ္ေတာ္လာ ေက်းညီေနာင္တို႔၏ ပံုသာဓက ျဖစ္သည္။ ဗီဇစိတ္မွာ ေက်းငွက္ဟူေသာ အဟိတ္ တိရစၧာန္ ျဖစ္ၿပီး ေလျပင္း မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လြင့္ပါ၍ ညီေနာင္ႏွစ္ဦး ကြဲကြာကာ က်ေရာက္ရာ အရပ္မွ ပုဂိၢဳလ္တို႔၏ အေလ့အထကို အတုယူ ႀကီးျပင္း ရသျဖင့္ ခိုးသားဓားျပ လက္သို႔ ေရာက္ရွိေသာ ေက်းမွာ ႐ိုင္းပ် ၾကမ္းတမ္း သြားရသည္။ သူေတာ္ေကာင္း ရေသ့ရဟန္းတို႔ လက္သို႔ က်ေရာက္သြားေသာ ေက်းမွာ လိမၼာယဥ္ေက်း သြားရသည္။ ဤသည္ကို ေထာက္႐ႈ၍ အသိအျမင္ အေတြ႕အႀကံဳ ႏုနယ္ေသာ လူငယ္တို႔ကို ပတ္ဝန္းက်င္က ထက္ဝက္မွ် လႊမ္းမိုးေၾကာင္း သိသာ ထင္ရွား လွေပသည္။ျမန္မာစကား၌ လက္ဦးဆရာ မည္ထိုက္စြာသား ပုဗၺစရိယမိႏွင့္ ဖဟူ၍ ရွိသည္။

ပုဗၺ ေရွးကျဖစ္ေသာ စရိယ ဆရာသည္ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။ မွန္ေပသည္။ လူ႔ဘဝသို႔ ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္လာသူတိုင္း ေတြ႕ႀကံဳ ဆံုစည္းရမည့္ ပထမဆံုးေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မိႏွင့္ဖျဖစ္သည္။ လူမွန္း မသိမီကပင္ မိဘတို႔၏ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူတို႔ကို အတုယူ တတ္ၾကသည္။ လူမွန္းသိၾကေသာအခါ မိဘတို႔၏ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆို၊ အေနအထိုင္ တို႔ကို ပို၍ အတုယူ လာၾကသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ေက်းညီေနာင္၏ အေျခအေနႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် ျဖစ္ေသာ ဗီဇစိတ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို စတင္ ေပါင္းစပ္ေသာ ကာလဟု ဆိုခ်င္သည္။

ကေလးတို႔၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ခိုးသားဓားျပႏွယ္ မဆိုးမမိုက္ ၾကေသာ္လည္း စည္းကမ္း ကလနား မရွိေသာ မိဘ၊ ႏႈတ္ၾကမ္းေသာ မိဘ၊ ေလာဘႀကီးေသာ မိဘ၊ ေဒါသႀကီး ေသာမိဘ၊ အစားၾကဴးေသာမိဘ၊ အအိပ္ႀကီးေသာမိဘ၊ လံု႔လနည္းေသာ မိဘ၊ ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းမႈ မရွိေသာ မိဘ စသည္ျဖင့္ သားသမီးအတြက္ ေကာင္းေမြ မေပးႏိုင္ေသာ မိဘျဖစ္ျငားအံ့။ ထိုကေလး၏ အနာဂတ္မွာ ခိုးသားဓားျပ လက္သို႔က်ေသာ ေက်းႏွယ္ ရင္ေလးဖြယ္ ျဖစ္ေခ်သည္။

ထို႔အတူ ထိုအျပဳအမူ စ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေသာ မိဘတို႔၏ အရိပ္ကို ခိုရသည့္ သားသမီး တို႔သည္ သူေတာ္ေကာင္း ရေသ့တို႔၏ လက္သို႔ ေရာက္ေသာ ေက်းသားႏွယ္ ထိုလူငယ္တို႔၏ အနာဂတ္မွာ ထြန္းလင္း ေတာက္ပ လ်က္ရွိသည္။ ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏ ဆိုသည့္ စကားကဲ့သို႔ အပ်ဳိ၊ လူပ်ဳိ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ိန္က မည္သို႔ေနထိုင္ စားေသာက္ေနခဲ့ ေစကာမူ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ၊ သားသမီးမ်ား ရရွိေသာ အခ်ိန္တြင္ အက်င့္ဆိုးမ်ားကို ပယ္ရွား၍ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေမြးျမဴကာ မိမိတို႔၏ သားသမီး မ်ားအား အနာဂတ္၏ လူခြၽန္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ျပဳစုပ်ဳိး ေထာင္ရမည့္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း စဥ္းစား ေတြးေခၚ တတ္သည့္ မိဘတိုင္း သတိခ်ပ္ သင့္လွေပသည္။ ဤက့ဲသို႔ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၌ သာမက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ လက္ဦးဆရာ ျဖစ္ေသာ မိဘမ်ား၌ ႀကီးမား ေလးလံေသာ တာဝန္ႀကီးမ်ားလည္း ရွိေပေသးသည္။

ေစာေစာအိပ္ထ ျပဳက်င့္က တြင္းပ ကိုယ္ခႏၶာ။ ေရာဂါခပ္သိမ္း၊ ေရွာင္ခြာတိမ္း၊ ကင္းၿငိမ္း လြန္ခ်မ္းသာ ဟူေသာ သံေပါက္ ကဗ်ာေလး၏ အဓိပၸာယ္ကဲ့သို႔ အိပ္ရာဝင္ အိပ္ရာထမွအစ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးေၾကာင့္ ရသည့္ေရာဂါႏွင့္ ဆိုးက်ဳိး၊ ေလာင္းကစား လုပ္ျခင္း၏ အက်ဳိးအျပစ္ စသည္တို႔ကို အက်ဳိးအေၾကာင္း ရွင္းျပ ဆံုးမရမည့္ အျပင္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ား ခႏၶာကိုယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစမည့္ အစားအစာ မ်ားျဖင့္ ေကြၽးေမြး ပ်ဳိးေထာင္ျခင္း၊ အားကစား လိုက္စားေစျခင္း၊ စာဖတ္သည့္ အေလ့အက်င့္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္း စသည့္ လက္ဦးဆရာတို႔၏ တာဝန္ကို မလစ္ဟင္း ေစရန္ အေရးႀကီးသည္။ လစ္ဟင္းပါက မည္မွ်ပင္ လူေတာ္လူေကာင္းေလး ျဖစ္ေစလို၍ ႐ိုက္ႏွက္ ဆံုးမေစကာမူ အ႐ိုးရင့္လာလွ်င္ မိုးလြန္မွ ထြန္ခ်ဟူေသာ စကားကဲ့သို႔ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ တက္၍ ကေလးသူငယ္တို႔ စာသင္ေက်ာင္းေရာက္ ရျပန္သည္။ စာသင္ေက်ာင္း၌ ပညာေရးစနစ္အရ သင္ၾကားနည္း၊ ပ်ဳိးေထာင္နည္း မ်ားအတိုင္း ကေလးတို႔ စာသင္ၾကရသည္။ စာသင္ေက်ာင္းသည္ ကေလးတို႔၏ ဒုတိယပတ္ ဝန္းက်င္ျဖစ္သည္။ ထိုစာသင္ေက်ာင္း မ်ား၌လည္း မိဘတို႔၏ သင္ၾကားမႈ အဆက္အစပ္မ်ား ေရာလ်က္ ပါဝင္လာသည္။ ျပည္သူ႔နီတိ တည္းဟူေသာ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုက္နာက်င့္ႀကံ အပ္သည့္ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ား၊ လူမႈစည္းကမ္းမ်ား၊ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာျခင္း၊ လုံု႔လ ဝီရိယရွိျခင္း၊ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုး ထားတတ္ျခင္း၊ အရြယ္ကို အသုံးခ်တတ္ျခင္း၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ တိုင္းေရးျပည္ေရး စသည့္ ဥပေဒသေဘာ မသက္ေရာက္ ေသးေသာ္လည္း စည္းကမ္း၊ နည္းလမ္းမ်ားကို ဒုတိယ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမ တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ဆည္းပူး ေလ့လာၾကရသည္။ ထိုပတ္ဝန္းက်င္မွ လူ႔ေလာက ခရီးရွည္ႀကီး ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ရင့္က်က္မႈမ်ားကို ရေစသည္။

တတိယ ပတ္ဝန္းက်င္သည္ အိမ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတို႔၏ ျပင္ပျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းဟု ဆိုရာတြင္ ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ား အပါအဝင္ ရပ္ကြက္ေန သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုမွ်မက ထိုသူငယ္ခ်င္း တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ သိကြၽမ္း ခင္မင္ရေသာ ရပ္ေဝးေန သူငယ္ ခ်င္းမ်ားလည္း ပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ေယဘုယ် အားျဖင့္ ခြဲျခားၾကည့္လွ်င္ ေပါင္းအပ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ မေပါင္းအပ္ေသာ သူငယ္ခ်င္းဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ထိုသူငယ္ခ်င္း ႏွစ္မ်ဳိးကို အက်င့္တည္းဟူေသာ ေပတံျဖင့္တိုင္း၍ ေပါင္းသင့္၊ ခြာသင့္ ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပမာ - မူးယစ္ေဆးဝါး အသံုးျပဳလွ်င္ မေကာင္းမွန္း သိသကဲ့သို႔ ေရွာင္ၾကဥ္သူကို လူေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိိၾကသည္။

ထို႔အတူ ရာဇဝတ္မႈျပဳသူ၊ သူတစ္ပါးအား ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းျပဳသူ၊ စိတ္ထား မေကာင္းသူ၊ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေလလြင့္ေနသူ၊ ေဒါသႀကီးသူ၊ ေလာဘႀကီးသူ စသည္ျဖင့္ အေကာင္းအဆိုးကို ခြဲျခားရန္ လြယ္သည။္ ထုိဥာဥ္ဆုိး၊ အဇၥ်တၱဆုိး ရွိသူကုိ ေရွာင္ၾကဥ္လွ်င္ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္သူမွာ မလြဲဧကန္ လူေကာင္း ျဖစ္လာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ သကၠရာဇ္ ၁၁၆၄ ခုႏွစ္ ဘိုးေတာ္ မင္းတရားႀကီး လက္ထက္ေတာ္၌

ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ စာဆုိေတာ္ ၾကည့္ကန္ရွင္ႀကီးက လူျပက္ကိုလည္း မေပါင္းႏွင့္ ဂူပ်က္ ကုိလည္း မေအာင္ႏွင့္၊ လူပ်က္ကုိ ေပါင္းလွ်င္ ထိုလူျပက္၏ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ

တည္းဟူေသာ ကံသံုးပါး စလံုးတြင္ အဆိုးက ဦးေဆာင္သျဖင့္ ထိုလူျပက္ႏွင့္ ပတ္သက္ သမွ်ေသာ အမႈအခင္းတို႔ မိမိဆီသို႔ လာေရာက္ ၿငိတြယ္တတ္သည္။ ဂူပ်က္ကို ေအာင္းပါက ထိုဂူပ်က္ ပိမိ၍ ေသတတ္သည္ဟု ဆိုလိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူဆုိး၊ လူမိုက္၊ လူေပ၊ လူေတတို႔ႏွင့္ ေဝးစြာ ေရွာင္ရွား ေနသင့္သည္။

စတုတၴ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ မိမိ၏ လက္တစ္ကမ္း၌ ရွိေသာ ဝတၴဳပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဝတ္အစား၊ အသံုးအေဆာင္၊ အစားအေသာက္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

လူငယ္ဘဝ သစ္လြင္ေသာ၊ ဆန္းျပားေသာ အဝတ္အစား တို႔ကို မက္ေမာ ႏွစ္ၿခိဳက္ ၾကသည္။ ဆန္းသည့္၊ ထူးသည့္ အဝတ္မ်ားကို ဝတ္ၾကသည္။ ပုတီးလက္ေကာက္၊ နားပန္ စသည္တို႔ကို ခ်ိတ္ဆြဲ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ေခတ္မီတိုးတက္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် လိုခ်င္စရာ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ကလည္း တစ္ေန႔တစ္မ်ဳိး မ႐ိုးရေအာင္ ထြက္ရွိေနေလသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ မွအစ အလွျပင္ပစၥည္း အဆံုးပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မိမိအတြက္ အက်ဳိးရွိေသာ ေနရာ၌ အသံုးျပဳရန္ ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ကို ေငြကုန္ေၾကးက် ခံကာ ဝယ္ယူသံုးစြဲ သင့္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရွိဘဲ ဝယ္ယူ အသံုးျပဳပါက ေငြျဖဳန္းတီးရာ ေရာက္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ ပညာရွာမွီးျခင္း၊ စီးပြားရွာျခင္းတို႔၌ တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္ေအာင္ ႀကိဳးစား ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မူးယစ္ ေသာက္စားျခင္း၊ ေလာင္းကစား လုပ္ျခင္း၊ ျဖဳန္းတီးျခင္း တို႔ကို လံုးဝ ေရွာင္ရွား သင့္ေလသည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရင့္က်က္လာေသာ အသိဥာဏ္၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ရႏိုင္သျဖင့္ တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္မ်ားထဲမွ စာဖတ္ခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ကို သီးသန္႔ ဖယ္ထား၍ အသံုးခ် သင့္သည္။

စာဖတ္ျခင္းသည္ လူငယ္တို႔၏ ပၪမၥ ပတ္ဝန္းက်င္ပင္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အႏုပညာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ သိပၸံႏွင့္ တီထြင္မႈမ်ား အေၾကာင္းပဲ

ျဖစ္ျဖစ္ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာသင့္သည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ လက္လွမ္း မမီခဲ့ေသာ အတိတ္ကအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို လက္တစ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ေအာင္ ယူေဆာင္ လာႏိုင္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနကို အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ေအာင္ ဆန္းစစ္ ေတြးေခၚ ႏိုင္ေလသည္။

စာဖတ္ျခင္းေၾကာင့္ အမွားအမွန္ႏွင့္ အေကာင္းအဆိုးကို ခြဲျခားႏိုင္စြမ္း ရွိလာၿပီး မိမိ၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ကိုပါ ပိုမိုတိုးတက္ ခိုင္မာ လာေစသည္။ စာဖတ္ျခင္းျဖင့္ ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မကုန္ဆံုးႏိုင္ေသာ ပညာမ်ားကို ေက်ာင္းမတက္ရဘဲ၊ စာမက်က္ရဘဲ ဆရာလြတ္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ ႏိုင္ေပသည္။

လူငယ္တို႔၏ အားသာ ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္အတြက္ အင္အား တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားက အနာဂတ္တြင္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာမည့္ လူငယ္တို႔အား မာယာ ပရိယာယ္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူည့ံလူဖ်င္း လူမိုက္လူေကာက္တို႔၏ ေသြးေဆာင္ သိမ္းသြင္းရန္ ေက်ာ့ကြင္းမ်ား သဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္တို႔သည္ ကိစၥႀကီးငယ္၌ စိတ္အလ်င္စလို ဆံုးျဖတ္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး ေလးနက္ေသာ အေတြး၊ အေတြ႕အႀကံဳ၊ လူႀကီးသူမတို႔၏ ဆံုးမစကား၊ စာေပမွ ရသည့္ ဗဟုသုတမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္၊ မသင့္ကို ဦးစြာ ခ်င့္ခ်ိန္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အလ်င္စလို ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥဆိုပါက အဆိုးႏွင့္ အေကာင္းကို လွ်ပ္တစ္ျပက္ ခြဲျခားၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ ဆံုးျဖတ္ရမည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ လူငယ္တို႔သည္ မိမိဘဝအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အနာဂတ္ကိုသာ ေမွ်ာ္ေတြး က်င့္ႀကံၾကၿပီး အျဖဴႏွင့္အမည္း သဲကြဲစြာ သိျမင္ၾကကာ မိမိအက်ဳိး၊ မိသားစုအက်ဳိး၊ ရပ္ရြာႏွင့္ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈ ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ တိုက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။ ။

Read 123 times
Rate this item
(0 votes)