ေတာင္ပတ္လည္ ရစ္ေခြေနသည့္ ျမန္မာ့ ရတနာေျမ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ပခရီးသြားမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ သာမက ျပည္တြင္းခရီးသြားမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔တုိင္ ခရီးသြားလာေနၾကကာ အေတြ႕အႀကံဳဗဟုသုတမ်ား ရ ယူခံစားလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကားဖူး၊ မသြားဖူးၾကေသာ ခရီးစဥ္တစ္ခုလည္း ရွိေနသည္ဟု စာေရးသူခံစားမိပါ သည္။ မသိ၍လည္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုခရီး စဥ္မရွိေသးသည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။

ထုိခရီးစဥ္မွာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ခရီးစဥ္မ်ားစီစဥ္၍ သြားလာ ေနသူမ်ားကလည္း ဤခရီးစဥ္ကို မသြားဖူးေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ရွာေဖြစူးစမ္း၍ ဘုရားဖူးခရီး၊ အပန္းေျဖ ခရီးမ်ားကို စီစဥ္တတ္သူ သုခမိန္ဘုရားဖူး အပန္းေျဖခရီးစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဦးမ်ဳိး၏စီစဥ္မႈျဖင့္ အစမ္းသ ေဘာ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ခရီးစဥ္တြင္ လိုက္ပါျဖစ္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္မွ မႏၲေလးသို႔ ကားလမ္းေဟာင္းခရီးမုိင္ ၄၃ဝ ရွိၿပီး မႏၲေလးမွဆက္၍မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ခရီးမုိင္ ၁၂၈ မုိင္  ဆက္ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ေလ့လာမိေသာ မႏၲေလး-မုိးကုတ္ကားလမ္းခရီးသည္ ခပ္ေျပေျပေတာင္တက္ခရီးျဖစ္ၿပီး အေကြ႕ေပါင္း ၉၉ဝ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။ ျမန္မာျပည္ေတာင္ဘက္စြန္းမွ ထားဝယ္ရွင္ကိုးရွင္ခရီးစဥ္၏ ကားလမ္း သည္လည္း ေတာင္ပတ္လမ္းအေကြ႕မ်ားမွာ တံေတာင္ဆစ္ေကြးလမ္းမ်ားကို ေလးနာရီေလာက္ ေကြ႕ကာပတ္ကာ သြားရေသာလမ္းအျဖစ္ ကိုယ္တုိင္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္၏ အေတြ႕အႀကံဳကို  ခံစားရဖူးပါသည္။ ယခု မႏၲေလးမွ မိုးကုတ္သို႔ ခရီးစဥ္သည္လည္း အေကြ႕အေကာက္ ေတာင္တန္းမ်ားကို ေက်ာ္ရင္း သြားခဲ့ရသည္။

လူနည္းနည္းႏွင့္ခရီးစဥ္ျဖစ္၍ ကားအတြင္းေနရာက်ယ္က်ယ္မွာ လူးကာလိမ့္ကာႏွင့္ ေရာက္မွန္းမသိေရာက္ခဲ့ရသည္။ မိုးကုတ္ေျမသို႔ တစ္ခဏတာေရာက္သည့္ အခ်ိန္မွာ သြားသင့္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထုိးတခ်ဳိ႕ကို ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္မေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိထားသျဖင့္ ခရီးစဥ္အမွန္အစီအစဥ္ဆြဲခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ ဝါရီ ၁၁ ရက္က မုိးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ဘုရားဖူးအပန္းေျဖ ခရီးစဥ္တြင္ ထပ္မံလုိက္ပါျဖစ္ခဲ့သည္။

မုိးကုတ္ၿမိဳ႕တည္သမုိင္း၌ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၇၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ခဲ့သည္ဟု မွတ္သားရပါသည္။ မုိးကုတ္ဆုိေသာစကားမွာ မိုင္းကတ္ဟူသည့္စကားမွ ဆင္းသက္လာၿပီး ျမန္မာ လိုေခၚလွ်င္ ေအးျမျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရ ပါသည္။ ေရွးေဟာင္းတေဘာင္စကားအရ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕မျဖစ္မီ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕တည္ေနရာႏွင့္ သံုးမုိင္ျခားေသာသဖန္းပင္ရြာ ကို အစဦးတည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္-''ကိတ္န ဂါးၾကြက္သံုးေဖာ္ယွက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေပၚထြက္လာ ဂႏၶာလတုိင္း သမုိင္းပြင့္ဆန္း ပင္သဖန္းဟု ေမာ္ကြန္းထိုးထုတ္ ၿမိဳ႕မုိးကုတ္'' ဟုဆိုထားသျဖင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို သဖန္းပင္ရြာတည္ၿပီးမွ တည္ခဲ့သည္ ဟုလည္းဆုိပါသည္။ ထိုတေဘာင္စကားအရ ကိတ္ဆုိသည္မွာ ၉၊ နဂါးဆုိသည္မွာ ၇၊ ၾကြက္ဆုိသည္မွာ၅ ျဖစ္၍ ေျပာင္းျပန္ေကာက္ေသာ္ ၅၇၉ ဟုကိန္းဂဏန္းစဥ္ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၇၉ ခုႏွစ္တြင္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ကို တည္ခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ အဖုိးတန္ပတၱျမားေျမရွိရာအရပ္သည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕တည္ပထဝီအေနအထားအရ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ ၂၂ ဒီဂရီ ၅ဝ မိနစ္ႏွင့္ ၂၃ ဒီဂရီ၃ဝ မိနစ္ၾကား၊ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၉၆ ဒီဂရီ၁၁ မိနစ္ႏွင့္ ၉၆ ဒီဂရီ ၄၅ မိနစ္ၾကားတြင္တည္ရွိကာ  အက်ယ္အဝန္းမွာ  အေရွ႕အေနာက္ မုိင္ ၃ဝ၊ ေတာင္ေျမာက္ ၁၅ ဒသမ ၁၂ မုိင္ႏွင့္ အ က်ယ္အဝန္းမွာ ဧကအားျဖင့္ ၂၉ဝ၃ဝ၅ ဧကက်ယ္ ဝန္းေသာ ဒယ္အုိးပံုစံၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ မာေက်ာေသာေက်ာက္ သားေျမက ပိုမ်ားၿပီး စိုစြတ္ေသာ၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ၊ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုကို ခံစားရသည့္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပေပါင္း၄ဝဝဝ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္း မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၌တည္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕လယ္အနိမ့္ဆံုး ခ်ဳိင့္ဝွမ္းျဖစ္သည့္ေနရာ သည္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၏ လွပေသာ အင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ထုိအင္းႀကီးသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ေပေပါင္း ၃၆၄၅ ေပျမင့္ေသာေနရာတြင္ရွိၿပီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ က်က္သေရေဆာင္အင္းအျဖစ္ ေဒသခံ မ်ားက ဂုဏ္ယူေနၾကေသာ အင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ေတာင္ေပၚေဒ သ၌ ခံ့ညားစြာရွိေနေသာ မိုးကုတ္အင္းကို မံုကြင္းဟုလည္းေခၚၾကပါသည္။ ထုိအင္းႀကီးသည္ ကိုလုိနီေခတ္က ေက်ာက္လံုးႀကီးကြင္းအျဖစ္ တူးေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စိမ့္ေရထြက္အားေကာင္းမြန္သျဖင့္ ေရကန္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်ဳိင့္ခြက္ပံုသဏၭာန္ျဖစ္ေနေသာ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ကို  ဒယ္အုိးပံုဟုလည္း ပါးစပ္ရာဇဝင္စကားအရ မွတ္သားရပါသည္။ ေတာ ေတာင္ႀကီးမ်ား ကာရံထားၿပီး ေလ့လာမိသည့္အခါ ၇၅၄၄ ေပအျမင့္ရွိ ေတာင္မင္းေ တာင္၊ ၆၇၃၃ေပအျမင့္ရွိ ေၾကး နီေတာင္၊ ၆၂၂၃ ေပအျမင့္ရွိ ေတာင္ေတာ္ေတာင္၊ ၅၉၅၅ ေပအျမင့္ရွိၿမိဳ႕ျမင္ေတာင္၊ ၅၆ဝ၆ ေပအျမင့္ရွိ ထင္းရွဴး ေတာင္၊ ၅၃၄၅ ေပအျမင့္ရွိ ပင့္ကူေတာင္ႏွင့္၅၂၇၇ ေပအျမင့္ရွိ ေဒၚနန္႔ၾကည္ေတာင္တုိ႔က ကာရံထားသည္ကို သိရွိခဲ့ရသည္။ သဘာဝကေပးေသာ သဘာဝအလွမ်ားျဖင့္ စိမ္းစိမ္းစိုစို ရွိလွသည့္အျပင္ ဘာသာ၊ သာသနာကို အေလးထား ၾကေသာ တုိင္းရင္း သားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားေစတီမ်ားလည္း မ်ားစြာဖူးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ၇ မုိင္ခန္႔ေဝးေသာ ေက်ာက္ျပာသာဒ္ရြာတြင္ ေက်ာက္ျပာသာဒ္ေတာင္ေပၚရွိ ဘုရားေစတီ မ်ား၊ ပင့္ကူ ေတာင္၊ ေဒၚနန္႔ၾကည္ေတာင္ေပၚမွ ဘုရားေစတီမ်ားကိုလည္း စိတ္ႏွလံုး ၾကည္ႏူးစြာ ဖူးေျမာ္ခဲ့ရသည္။

လူႀကီးသူမမ်ားအဖို႔ ဘုရားဖူးႏိုင္သကဲ့သုိ႔ လူငယ္မ်ားအတြက္လည္း အပန္းေျဖႏုိင္ေသာ ေရတံခြန္၊ ေရပူကန္မ်ားရွိရာ သြားေရာက္ေလ့လာမိျပန္သည္။ ေရတံခြန္ႀကီးမ်ားသည္ ေရွးအခါကပင္ရွိခဲ့သည့္ ေရတံခြန္မ်ားျဖစ္ၿပီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ကို ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ဝန္းရံထားသည္။ ခရီးသြားမ်ား အပန္းေျဖ အနားယူရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ မုိင္းလံုၿမိဳ႕သို႔သြားေသာ ကားလမ္းေဘးရွိ ကင္းေခ်ာင္းေရတံခြန္မွာ ေရကူးၾကရင္းအပန္းေျဖခဲ့ရသည္မွာ လည္း မေမ့ႏုိင္စရာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ဘားနာဒ့္ေခၚ ရြာသာယာေက်းရြာအုပ္စု ထန္ဇင္ရြာအနီး က ထန္ဇင္ေရတံခြန္ကို ေရာက္ေသာအခါ အခ်ိန္ေႏွာင္းေနၿပီျဖစ္၍ ေရာက္ခဲ့႐ံုသာေရာက္ခဲ့ၿပီး ထဲထဲဝင္ဝင္မေလ့လာ ျဖစ္ခဲ့ပါ။

မိုးကုတ္ေျမအႏွံ႔အျပားတြင္ ပတၱျမား၊ နီလာ၊ ဥႆဖယား၊ ေဂၚမိတ္၊ အညံ့ပန္း၊ေျပာင္ေခါင္းစိမ္း စသည့္ေက်ာက္ မ်က္ရတနာမ်ားထြက္ရွိၿပီး အရည္အေသြးအလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ပတၱျမားမ်ားထြက္ရွိရာ ခဲေၾကာပင္ရင္းသိုက္ႀကီးသည္ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ကိုျဖတ္ကာ၁ဝ မုိင္ဝန္းက်င္ သြယ္တန္းလ်က္ရွိခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ မုိးကုတ္ရတနာေျမအျဖစ္လည္း ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ယေန႔ကာလမ်ားအထိ အဖိုးတန္ ပတၱျမားမ်ား ထြက္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မုိးကုတ္ေဒသ ခံမ်ား၏ဂုဏ္ယူစကားကို မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။

ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွာ ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္လည္း စီးပြားျဖစ္ေနၾကသည္။ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕၏ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လံုးအတုိင္းအတာမွာ ဧရိယာစတု ရန္းမုိင္ ၄၅၃ ဒသမ ၆ မုိင္ရွိ ၿပီး သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမ်ား၊ ေရႊဥေဒါင္းေတာင္ ေဘးမဲ့ေတာႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္အတူ သတၱဳတြင္းေျမဧက ၆၁၂ ဧကလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝျဖစ္တည္မႈမ်ားႏွင့္ အလြန္သာယာေ သာ တည္ရွိမႈမ်ားဟု ျမင္ခဲ့သိခဲ့ ၾကားခဲ့ရသျဖင့္ ေဒသႏၲရ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ပါက ေနာင္အရွည္ ပိုမိုစည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ ေဒသဟုဆုိျခင္းျဖစ္သည္။

မွီတင္းေနထုိင္ၾကသူအမ်ားစုမွာ ဗမာႏွင့္ရွမ္းလူမ်ဳိးတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး ရွမ္းမ်ဳိးႏြယ္ဝင္ လီဆူး၊ ပေလာင္ႏွင့္ ေဂၚရခါးလူမ်ဳိးတို႔လည္း ေနထုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ကိုးကြယ္မႈဘာသာအေနျဖင့္လည္း အမ်ားစု မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တျခားဘာသာ ကိုးကြယ္မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိခဲ့ရသည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔သြားလွ်င္ ဦးစြာ သြားေရာက္သင့္သည္မွာ ဘုရား၊ ေစတီမ်ားပင္ျဖစ္၍ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား ေနထိုင္ရာမိုးကုတ္ၿမိဳ႕၌ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ဘုရားေ စတီမ်ားျဖစ္ေသာ ေဖာင္ေတာ္ ဦးဘုရား၊ ခ်မ္းသာႀကီးဘုရား၊ မဟာမုနိဘုရား၊ ေရႊဂူႀကီးေစတီႏွင့္ ေက်ာက္ျပာသာဒ္ေစတီေတာ္သို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ သင့္ပါသည္။ ဘုရားဖူးရင္း ပို၍ကုသိုလ္ရခဲ့သည္က မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ခႏၶာဝန္အား မီးသၿဂႋဳဟ္ရာတြင္ မီးမခခဲ့ ေသာ မ်က္လံုးေတာ္ႏွင့္ ဆံေတာ္ကို ဖူးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၏ ထူးထူးျခားျခားပြဲတစ္ပြဲအေၾကာင္းကို  သိခဲ့ရေသာ္လည္း မသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လြဲခဲ့ရတာမို႔ ေဒသခံ မ်ားထံ ေမးျမန္းစံုစမ္းရင္းမွတ္သား႐ုံႏွင့္ ေက်နပ္ခဲ့ရသည္။ ထိုပြဲမွာ မိုးကုတ္အေခၚ ထာ ပြဲဟူေသာ ေက်ာက္အေရာင္း အဝယ္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕အေနျဖင့္ ထာပြဲမ်ားကို ေနရာလိုက္၍ ပန္းၿခံထာပြဲ၊ လယ္ဦးထာပြဲ၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံထာပြဲ၊ မင္းတံတားထာပြဲ၊ သဖန္းပင္ထာပြဲ၊ ေရဦးႀကီးထာပြဲ၊  ဘား နာဒ့္ထာပြဲ၊ လမ္းဆံုထာပြဲ၊  ေခါင္းဦးဘာထာပြဲဟူ၍ အေရာင္း အဝယ္ျပဳရာေနရာကို ေခါင္းစဥ္တပ္၍ ေရာင္းၾကဝယ္ၾကသည့္ ေစ်းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ေပၚေဒသျဖစ္သည့္အျပင္ ေဆာင္းလလယ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေအးျမေသာရာသီဥတုႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ ျမဴႏွင္း မ်ားအံု႔ဆိုင္းေနသည့္ၾကားမွ စိမ္းစိမ္းစိုစိုသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဟိုမွဒီသြားလာေနသည့္ ျမင္ ကြင္းသည္ ေရာင္စံုပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ႏွယ္ သာယာေအးခ်မ္းလွသည္။ ယခုအခါ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ လုပ္ ငန္းအေနျဖင့္ တိုးတက္ေနၿပီး သြားခဲ့၊ေရာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားသည္လည္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစေသာ လူမႈဘဝအဖံုဖံု အစဥ္တစိုက္ တိုးတက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားသို႔ ေရလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းႏွင့္ ေလေၾကာင္း လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳသြားလာေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔သြားလွ်င္ ကားလမ္းခရီးကိုသာ အသံုးျပဳသြားလာ ေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကားလမ္းခရီးတစ္ခုတည္းကိုသာ အသံုးျပဳေနရေသာ ေတာင္ေပၚေဒသ၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ ကို ေလ့လာလိုက္ေသာအခါ မွတ္သားရသည္မွာ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ မုိင္းလံုၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၁ မိုင္ခရီး၊ ေျမာက္ဘက္ တြင္  မိုးမိတ္ၿမိဳ႕ႏွင့္  ၂၈  မိုင္ခရီး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕ႏွင့္မိုင္ ၆ဝ ခရီးႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၂၈ မိုင္ခ ရီးကြာေဝးေနၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေလးနာ ရီခရီးျဖင့္ ေရာက္ႏိုင္ေသာခရီးစဥ္ဟု သိခဲ့ရသည္။

မိုးကုတ္ရတနာေျမဟု ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ခဲ့ဖူးေသာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သည္ အပန္းေျဖအနားယူရန္ မွ်တေသာရာ သီဥတု (အေအးပိုေသာ)ေၾကာင့္ ခရီးသြားမ်ားႏွင့္လည္း စည္ကားေနသည့္ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ျဖစ္ သည္။ ရတနာေျမထြက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားေရာင္းခ်ေသာ ညေနခင္းထာပြဲေခၚ ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ေစ်းတန္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားသာမက ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကုန္သည္မ်ား လည္း အေရာင္းအဝယ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရ သည္။

မိုးကုတ္ရတနာေျမ ဘုရားဖူးခရီးသို႔ သြားခဲ့ရေသာ ဘုရားဖူးမ်ားကလည္း တစ္ခါမက ေရာက္လိုၾကေၾကာင္း ဆိုစကား ေၾကာင့္ တိုးတက္စည္ပင္လာဦးမည့္ ရတနာေျမအျဖစာ္ ညျပန္လည္ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္း ခဲ့မိပါသည္။ ျမမၪၨဴေဝ(က်ဳံမေငး)

Read 87 times
Rate this item
(0 votes)