လူငယ္ လူရြယ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းရမည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပန္းပု အႏုပညာ

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည့္ အႏုပညာ အတတ္ပညာ ပန္းဆယ္မ်ဳိးရွိသည့္အနက္ ပန္းပုယဥ္ေက်းမႈ အႏု ပညာလက္ရာမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ ကမၻာ့အလယ္၌ ဝင့္ထည္စြာရပ္တည္လ်က္ရွိ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ေရွးယခင္ကပင္ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ဟန္ကိုယ္ပိုင္ဟန္ ယဥ္ေက်းမႈအႏုသုခုမလက္ရာမ်ားျဖင့္ တင့္တယ္စြာေနထိုင္လာၿပီး ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ျပဳစုထိန္းသိမ္းလာခဲ့ ၾကသည္။ အလြန္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ ၿပီး ခက္ခဲနက္နဲေသာအႏုပညာမ်ားကို ပန္းႏွင့္တင္စားေခၚေဝၚၾကရာ ဘုရားမတင္ နတ္မဝင္လူတြင္ဆယ္ပြင့္ပန္းဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားအရ အႏုပညာလက္ရာပန္း ဆယ္မ်ဳိးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ပဲထိမ္တဥ္းေတာ့ ရန္ပုေမာ့ မွတ္ေလာ့ပြတ္ခ်ီယြန္းဟု အတိုေကာက္အားျဖင့္မွတ္ယူခဲ့ၾကရာ ပန္းပဲ၊ ပန္းထိမ္၊ ပန္းတဥ္း၊ ပန္းေတာ့၊  ပန္းရန္၊  ပန္းပု၊  ပန္းတေမာ့၊ ပန္းပြတ္၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ ပန္းယြန္းဟူ၍ ျမန္မာ့႐ိုး ရာအႏုပညာမ်ားကိုေတြ႕ရသည္။ ပန္းဆယ္မ်ဳိးသည္ ပုဂံေခတ္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးလက္ထက္တြင္   စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု တခ်ဳိ႕ပညာရွိမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။က်န္စစ္သားမင္းႀကီး လက္ထက္ တြင္ ဂူ၊ေက်ာင္း၊ တန္ေဆာင္း၊ ျပာသာဒ္၊ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးခ်ီးေျမႇာက္လာခဲ့ရာ ပန္းဆယ္မ်ဳိးဟုေခၚတြင္ေသာ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ထိုေ ခတ္ထိုအခ်ိန္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ တိုးတက္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

အဆိုပါ ပန္းဆယ္မ်ဳိးထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ပန္းပုအႏုပညာသည္ ေျမေစး၊ သစ္ေစးတို႔ျဖင့္ေရာစပ္၍ သစ္သား၊ ဆင္စြယ္၊ ဖေယာင္းတို႔ျဖင့္ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ၾကြျပဳလုပ္ေသာ အတတ္ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္ ကာ ပန္းပုအႏုပညာသည္ ပ်ဴေခတ္မွ စတင္ထြန္းကားလာၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ ေခတ္မီပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ပန္းပုအတတ္ပညာကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိ သည္။ ပန္းပုထုဆစ္သည့္လုပ္ငန္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ္လည္း ပန္းပုပညာရပ္ တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရွိေစေရး  မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း  ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သည္။   လက္ရွိ ပန္းပုထုဆစ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္ လက္ျဖင့္ထုဆစ္ေသာ ပန္းပုမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ေခတ္မီစက္မ်ားျဖင့္ ထုလုပ္ၾက သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ပန္းပုပညာကို သင္ယူမည္ဆိုပါက အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူသင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သင္တန္းသားမ်ား၏ စားစရိတ္ကိုပါ က်ခံရေသာေၾကာင့္ ပန္းပုဆရာမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔၏မိသားစုဝင္ မ်ားကိုသာ သင္ၾကားေပးၾကၿပီးတျခားတပည့္ေမြးရန္ ခက္ခဲလာေၾကာင္း ေရႊတိဂံုဘုရားပန္းပု႐ံု၌ ပန္းပုထုသူဦးေအာင္ေအာင္ကေျပာသည္။ ပန္းပုအႏုပညာကို သင္ၾကားမည္ဆိုပါက ယၾတာအ႐ုပ္ကဲ့ သို႔ေသာ အ႐ုပ္အေသးမ်ားကို စတင္သင္ၾကားရၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ပန္းပုအ႐ုပ္အႀကီးမ်ားကို သင္ၾကားရေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းပု႐ုပ္တုေလးမ်ား ထုဆစ္ရာတြင္ အႏုစိတ္ပညာျဖင့္ ထုဆစ္ၾကျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိထုဆစ္မည့္႐ုပ္တု၏ ပံုသဏၭာန္ကို စိတ္ျဖင့္မွန္းဆၿပီး ပံုေဖာ္ထုဆစ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ျဖင့္ထုဆစ္ျခင္း သည္ စက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ လက္ရာပိုမိုေကာင္းမြန္သည္။ ထုဆစ္ၿပီးသား သစ္သားပန္းပု႐ုပ္မ်ား မကြဲမအက္ေစရန္ ဦးစြာေဆးသုတ္ရသည္။ ေဆး သုတ္ရာတြင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ခံေဆးကို အရင္႐ိုက္ၿပီး ခံေဆးၿပီးပါက အေခ်ာေဆးသုတ္ရေၾကာင္း၊ အေခ်ာေဆးၿပီး ပါကသစ္သား၏ အသားအေရာင္အလိုက္ ေဆးျခယ္ရေၾကာင္း သိရသည္။ ပန္းပုထုဆစ္ရာတြင္ ကုကၠိဳ၊ ကြၽန္း၊ ပိေတာ က္၊ ပ်ဥ္းမ အစရွိသည့္သစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ထုဆစ္ရေၾကာင္း သိရသည္။ပန္းပုအႏုပညာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ ဘုရား႐ုပ္တုမ်ား၊ ဘိုးေတာ္႐ုပ္တုမ်ားႏွင့္ ဘုရားပန္းဆြဲမ်ားကို အဓိကထုဆစ္ၾကၿပီး တျခားလူပံုႏွင့္ တိရစၧာန္ ပံု႐ုပ္တုမ်ားကိုလည္း ဒီဇိုင္းျပပါက ထုဆစ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။ ပန္းပုလုပ္ငန္းသည္ ေစ်းကြက္အေနျဖင့္လည္း ပံုမွန္မရွိသည့္အတြက္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လက္မႈပညာကို ျမတ္ႏိုး သူမ်ားသာ ပန္းပုထုဆစ္ၾကေၾကာင္း ပန္းပုဆရာဦး ေအာင္ထူးက ေျပာသည္။

ပန္းပုပညာရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ပန္းပုပညာကို ဝါသနာအရင္းခံၾက၍သာ ယင္းပညာျဖင့္   အသက္ေမြးၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ပန္းပုလုပ္ငန္းသည္ တျခားအလုပ္မ်ားကဲ့သို႔   ဝင္ေငြပံုမွန္မရွိဘဲ  လာေရာက္အပ္ႏွံသူေပၚမူတည္၍သာ ဝင္ေငြရရွိေၾကာင္း သိရသည္။   ပန္းပု႐ုပ္တုမ်ားကို လက္မျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ရာ အျမင့္တစ္လက္မလွ်င္  ေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ သာရရွိသည့္အတြက္  ယခုေနာက္ပိုင္း တြင္ ပန္းပုပညာျဖင့္  အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူ  နည္းလာေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

''မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေတြလုပ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ကဒီအလုပ္ကိုလုပ္တာ၊ ဝင္ေငြကေတာ့ ပံုမွန္ရတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္လုပ္ရင္ လုပ္သလိုရတယ္။ တစ္ခါတေလ  ေငြက်ပ္ ၄ဝဝဝ ေလာက္ပဲရတယ္။ တစ္ခါတေလ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ ေလာက္ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘုရားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သစ္သားပန္းပုေတြလုပ္တာမ်ားတယ္။ လူ႐ုပ္ေတြလည္း တစ္ခါတေလလာ အပ္တာရွိရင္ လုပ္ေပးတယ္။ အပ္တဲ့ပံုစံေပၚမူတည္ၿပီး ထုပါတယ္။ အသားကေတာ့  သူတို႔လိုခ်င္တဲ့အသားေတြနဲ႔ ထုရ တာပါ''ဟု ၎ကေျပာသည္။ပန္းပုလုပ္ငန္းသည္ ဝင္ေငြပံုမွန္မရွိသည့္အတြက္ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္သူနည္း ပါးလာေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားက  ဘုရားပုထိုးမ်ား၌ ထုလုပ္ထားသည့္ ပန္းပု႐ုပ္တုမ်ားႏွင့္ ပန္းဆြဲမ်ားကို အထူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ပန္းပုအႏုပညာရပ္သည္ ထုဆစ္သူကစိတ္ကူးပံုေဖာ္ၿပီးထု ဆစ္ရ သည့္  အႏုစိတ္အႏုပညာတစ္ခုျဖစ္ရာ   တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့႐ိုးရာအႏုပညာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အတြက္ မတိမ္ေကာ မေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားလိုအပ္ေပသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ လက္မႈပညာမ်ား တျဖည္းျဖည္းတိမ္ေကာလာမည္ကို စိုးရိမ္လာသည့္အတြက္ လက္မႈပညာ အသင္းမ်ားလည္း ဖြဲ႕စည္းလာၾကေၾကာင္း၊ ပန္းပုထုဆစ္သူမ်ားတြင္ ဘုရားပန္းပုလိုင္း ထုဆစ္သူမ်ားသည္ ဘုရားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပန္းပုမ်ားကို ထုဆစ္ပံုေဖာ္ၾကၿပီး ပဲခူး၊ ဒါးပိန္ စသည့္နယ္ၿမိဳ႕မ်ား၌ သဘာဝလိုင္းျဖစ္ေသာ လူ႐ုပ္ထု ဆစ္သည့္  ပန္းပုဆရာမ်ားလည္းရွိသည္။ျပည္ပမွ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည့္ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာလက္ရာမ်ားကို အထူးႀကိဳက္ႏွစ္သက္စြာ ၾကည့္႐ႈေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူျခင္းမ်ားရွိ သည့္အတြက္ျမန္ မာ့ယဥ္ေက်းမႈအစစ္ျဖစ္သည့္ ပန္းပုအႏုပညာကို မတိမ္ေကာ မေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ပန္းပုပညာရွင္ မ်ားအေနျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရမည့္အျပင္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကလည္း ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔  ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားရာ အႏုပညာအတတ္ပညာ ဆယ္မ်ဳိးထဲမွ သစ္သား၊ ဆင္စြယ္၊ ဖေယာင္း အစရွိသည့္ ဝတၴဳပစၥည္း မ်ားအား ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ၾကြ ထြင္းထုသည့္ပညာျဖစ္ေသာ ပန္းပုအႏု ပညာကို မတိမ္ေကာမေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္     လက္ ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ဆုလာဘ္

Read 100 times
Rate this item
(0 votes)