ေညာင္ပင္

ေညာင္ပင္

Tuesday, 25 April 2017 16:30

မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္ ဘီဘီစီ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ''ညဘက္အေပါ့ မၾကာခဏ သြားျခင္းသည္ အစားအစာ တြင္ ဆားပါဝင္မႈမ်ားျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေၾကာင္း'' ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ သုေတသီမ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္ျပထားသည္။

Monday, 24 April 2017 18:24

ရန္ကုန္  ဧၿပီ  ၂၃

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္း၌ Consignment စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းျပခန္းႏွင့္ အေရာင္းစင္တာမ်ားမွ တင္ သြင္းထားေသာ ယာဥ္မ်ားကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၃ဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝဝ ေမာ္ဒယ္မွ ၂ဝဝ၅ ေမာ္ဒယ္အထိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၆ဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း ေပးေဆာင္ေစၿပီး နယ္လိုင္စင္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ေပးမည္ျဖစ္၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ဝယ္ေရာင္း ေစ်းကြက္မ်ား၌ နယ္လိုင္စင္ယာဥ္ မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ မ်ားစြာက်ဆင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။

Monday, 24 April 2017 18:18

ရန္ကုန္  ဧၿပီ  ၂၃

ပညာေရးက႑ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္း၌ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားပါ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ေကာ္မရွင္ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

Monday, 24 April 2017 18:13

အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ တစ္ေပါင္ေက်ာ္မွ်သာရွိၿပီး ေရစိမ္ခံႏုိင္သည့္ AUKEY Soundtank အေပါ့စား စပီကာသည္ အသံုး ျပဳသူမ်ားအတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေစမည္ျဖစ္သည္။

Monday, 24 April 2017 18:06

HTC နည္းပညာ ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Vive VR စနစ္ကို အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ ႐ူပီး ၉၂၉၉ဝ ျဖင့္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္မွစ၍ Amazon စတုိးမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳတင္မွာယူစနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရာင္းဆိုင္မ်ား၌ မၾကာမီ တင္သြင္း ေရာင္းခ် သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Monday, 24 April 2017 17:56


Samsung စမတ္ဖုန္းမ်ားသည္ ကမၻာ့ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုးေသာ Android ဖုန္းမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အၿမဲတေစတီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယခုအခါ Google ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ဆန္းသစ္လိုက္ျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီး ႏွစ္ခုသည္ Google Play Music ကို Samsung စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ား အားလံုးတြင္ မူရင္း Music Player အျဖစ္ အသံုးျပဳႏုိ င္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။