ေညာင္ပင္

ေညာင္ပင္

Saturday, 22 April 2017 16:31

ဂ်ကာတာ   ဧၿပီ   ၂၁

အေမရိကန္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားကုမၸဏီမ်ားသည္ စြမ္းအင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး က႑မ်ားတြင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ဝ ဘီလီယံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ဧၿပီ ၂၁ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္အရ သိရသည္။

Saturday, 22 April 2017 16:26

ရန္ကုန္    ဧၿပီ    ၂၁

ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ FDA ေထာက္ခံခ်က္လုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားမႈ အဆင္ေျပေစရန္ သံုးလထပ္မံတုိးျမႇင့္လုိက္ၿပီျဖစ္ရာ ေလွ်ာက္ထားဆဲကာလတြင္ ေစ်းကြက္ေထာက္လွမ္းေရးအရ စားေသာက္ကုန္မ်ား၌ တားျမစ္ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲမႈ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါက တရားဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အစားအေသာက္ႏွ င့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန FDA မွ သိရသည္။

Saturday, 22 April 2017 16:19

ေနျပည္ေတာ္   ဧၿပီ   ၂၁

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း စက္မႈလယ္ယာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈ ထူးခြၽန္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထူးခြၽန္ဆုေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ံုး စုေဝးေဆာင္ ခန္းမ၌ က်င္းပရာစိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ တက္ေရာက္သည္။

Saturday, 22 April 2017 16:13

ေနျပည္ေတာ္   ဧၿပီ   ၂၁

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေရးေၾကးေရး က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း (Myanmar Financial Development Project) အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ထံမွ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ႏွင့္ညီမွ်ေသာ SDR ၇၁ ဒသမ ၇ဝဝ သန္းရယူႏိုင္ရန္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Kempiski Hotel ၌ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Friday, 21 April 2017 20:00