ေညာင္ပင္

ေညာင္ပင္

Wednesday, 24 May 2017 16:53

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ား စားသံုးသူကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းေ ဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁/၂ဝ၁၇)ကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕ ျပည္နယ္စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန႐ံုး သင္ တန္းခန္းမ၌ သင္ၾကား ပို႔ခ်သည္။

Wednesday, 24 May 2017 16:50

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မိတ္ဆက္ပြဲကို ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီခြဲက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း (MES)႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

Wednesday, 24 May 2017 16:48

ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေလာဓမၼရပ္ကြက္ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ ခန္းမ၌ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီက ေျမငွားဂရန္ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပသည္။

Wednesday, 24 May 2017 16:31

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတခ႐ိုင္ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕နယ္ လက္သမားျမန္မာေက်းရြာအုပ္စု ႏွမ္းကုန္းေက်းရြာ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ လက္ကရင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းတို႔၌ ယမန္ေန႔က ၿမိဳ႕နယ္ဆည္ေျမာင္း ဦးစီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေတာင္သူ အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ ေၾကာင္းသိရသည္။