Friday, 26 May 2017 14:46

ကံအေၾကာင္းသင့္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ သံုးခုစလံုးသို႔ ကြၽန္ေတာ္တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတုိင္သို႔ သြားသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚမွ ေလွကားသံုးထစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး စတင္ခဲ့သည့္ကာလ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တရားဝင္ စတင္ဖိတ္ေခၚ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ အေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေရးပါေသာ ေလွကားသံုးထစ္ သို႔မဟုတ္ ေျခလွမ္းသံုးလွမ္းကို လွမ္းတက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဟု ခံစားမိပါသည္။ ''ခရီးမိုင္ တစ္ေသာင္းအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ပထမဆံုး ေျခလွမ္းျဖစ္သည္''ဟု အဆိုရွိရာ ဤသို႔ဆိုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အစိတ္အပိုင္း ကိုေတာ့ ေအာင္ျမင္စြာ ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

Wednesday, 24 May 2017 16:15

မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းက အလုပ္တာဝန္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဧရာဝတီ တံတား(ရတနာပံု)ေပၚမွ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးကို ျမင္လိုက္ရသည္ႏွင့္ လမ္းခရီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ သမွ်ကို ေျပေပ်ာက္ေစခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ကို ေရွးဘုရင္ မင္းအဆက္ဆက္က ေဇယ်ာပူရ၊ အတုလဝတီ စသည့္ အမည္နာမ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေခၚေဝၚ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္ကိုင္း ၿမိဳ႕ႀကီးသည္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ စည္ပင္ထြန္းကားခဲ့ရာ သမိုင္းဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ တည္တံ့ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္သည္။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိရာ ဘာသာ၊ သာသနာေတာ္ ထြန္းကား စည္ပင္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီး တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ျမန္မာတြင္သာမက ကမၻာကပင္ သိရွိထင္ရွားသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ကမၻာက သိရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား ထဲတြင္ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶ တကၠသိုလ္သည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

Tuesday, 23 May 2017 15:00

ထုိေန႔က ၿမိဳ႕ေပါက္ဝရွိ မိတ္ေဆြျဖစ္သူ အိမ္သုိ႔ မေရာက္သည္မွာ ၾကာၿပီမုိ႔ နံနက္ေစာေစာ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးအျပန္ လွည့္ဝင္လုိက္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးသည္လည္း ေရာက္ႏွင့္ေနၿပီး ျဖစ္ကာ သူတုိ႔ႏွစ္ဦး အိမ္ေရွ႕တြင္ ေနပူဆာလႈံရင္း စကားလက္ဆုံ ၾကလ်က္ရွိသည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သုံးဦးဆုံသည္ႏွင့္ စကားဝုိင္းက ၿမိဳင္ဆုိင္သြားသည္။ စကားဝုိင္းက ၿမိဳင္ဆုိင္သြားသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း သူတုိ႔ႏွစ္ဦးသာ အျပန္အလွန္ ေျပာၾကဆုိၾကသည္က မ်ားသည္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အလုိက္သင့္စကား ေထာက္ေပးျခင္းျဖင့္သာ သူတုိ႔စကားကုိ နားေထာင္ေနလုိက္သည္။ ကြၽန္ေတာ္ေရာက္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သူတုိ႔ေျပာေနၾကသည့္ အေၾကာင္းက ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ က်င့္သုံးေနသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။

Monday, 22 May 2017 14:57

ႏွစ္စဥ္ ေမ ၂၂ ရက္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲေန႔ (International Day For Biological Diversity) ျဖစ္သည္။

Sunday, 21 May 2017 17:01

လြန္ခဲ့သည့္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔က အလုပ္သမားမ်ား၏ ဖိနပ္ခ်ဳပ္သံ၊ တူထုသံ၊ သီခ်င္းဆိုသံ၊ ေနာက္ေျပာင္ ရယ္ေမာသံမ်ားျဖင့္ ဆူညံခဲ့သည့္ ကိုခ်ဴး ဖိနပ္လုပ္ငန္းမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္သူ