Wednesday, 26 April 2017 18:50

 

သက္ရွိမ်ား မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ကမၻာေျမႀကီးတြင္

Tuesday, 25 April 2017 15:16

လူတုိင္းလူတုိင္း ကိုယ္စီကုိယ္င အရည္အေသြးကုိယ္စီ ရွိတတ္ၾကသည္။ အေျခအေန ေပးသည့္ အေလ်ာက္ ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယ သုံးဌာနအားေကာင္းပါက ေအာင္ျမင္မႈေတြရၾက၊ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားမႈေတြျဖစ္ၾကရသည္။

Monday, 24 April 2017 16:02

ႀကိဳတင္၍ ဤသို႔အသိႏွင့္ သတိေပးလိုပါသည္

ယခုအခ်ိန္တြင္ အမိျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အႏၲရာယ္ အင္အားစု ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ပထမ အင္အားစုမွာ ျပည္တြင္းသေဘာ မမွန္အင္အားစုျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အင္အားစုမွာ ျပည္ပသေဘာ မမွန္အင္အားစု ျဖစ္သည္။

Monday, 24 April 2017 01:27

တစ္ရက္ ျပင္ဦးလြင္ ေဂါက္ကြင္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဂါက္႐ုိက္ၾကသည္။ တီခုံေပၚက ေဒါက္တာတန္ ႐ုိက္လုိက္ေသာ ေဘာလုံးသည္ ထိပ္ထုလုိက္၍ မုိးေပၚ ေထာင္မတက္ႏုိင္ဘဲ ေျမျပင္တစ္ေလွ်ာက္ တေဒါက္ေဒါက္ လိမ့္ေျပးသည္။

Sunday, 23 April 2017 18:06

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ရလာခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားသည္လည္း အမွန္တကယ္ လိုအပ္လာသည္။ ယင္းအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

Sunday, 23 April 2017 15:41

ယခုအခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ မိဘအရာသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ သားသမီးဘဝတြင္ မိဘႏွစ္ပါးအား ေစတနာ၊ ေမတၱာ၊