ေဒသခံတံငါသည္မ်ားကံေကာင္းေစရန္ အတြက္ ေရွး႐ုိးစဲြအစဥ္အလာတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံမွၿမိဳ႕ ေတာ္ ဝန္တစ္ဦးက မိေက်ာင္းႏွင့္လက္ထပ္သည့္ အခမ္းအနား တစ္ရပ္ကို က်င္းပလိုက္ရ သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ တိရစၧာန္ ထိန္းသိမ္းေရးအရာရွိမ်ားသည္ သတင္းေပးမႈ တစ္ခုအရ အဆိပ္ျပင္းေသာ ေျမြမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္အျပင္ ေရကူးကန္အတြင္း၌လည္း မိေက်ာင္းမ်ား ေမြးျမဴထား သည့္ ေနအိမ္တစ္လံုးကို ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ရွိ ေသာင္ဆန္အုတ္ၿမိဳ႕၌ ရွာေဖြေတြ႕ရွိ

အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ ေခါင္းကိုက္ေဝဒနာခံစားေနရ၍  ဆရာဝန္ထံသြားျပရာ ႀကီးမားေသာ

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 4