SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အာရွကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ပိုမိုေနရာယူလာသည့္ ႐ုရွား

Friday, 15 June 2018 11:47 Written by  font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

၂၁ ရာစုတြင္ အေမရိကန္တို႔ ကမၻာကို ဦးေဆာင္ၿပီး တ႐ုတ္တို႔က ေနာက္မွအမီ လိုက္ေနေသာ္လည္း ယခု ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ ႐ုရွားက ၎၏ေနရာကို ျပန္လည္ရယူရန္ ေခါင္းေထာင္လာ ေနၿပီျဖစ္သည္။ တရားဝင္ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သည္ဟု ႐ုရွားအစိုးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထား ေသာ္လည္း ႐ုရွားတို႔ စစ္အသံုးစရိတ္ကေတာ့ ေျပာထားသည္ထက္ ပိုေနသည္။

စစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း စစ္ပြဲမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ ဆင္ႏဲႊခဲ့ၿပီး စမ္းသပ္ဆဲ ေမာင္းသူမဲ့စက္႐ုပ္မ်ားကိုပင္ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲတြင္ သံုးခဲ့ေသးသည္။ ထိုေမာင္းသူမဲ့ စက္႐ုပ္ စီမံကိန္းကပင္ ႐ုရွားတို႔ လက္နက္စီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုတစ္ခုတည္းကပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းရာႏွင့္ခ်ီ၍ အကုန္ အက်ခံထားသည့္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ SU တိုက္ေလ ယာဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခ်င္းပစ္ဒံုးပ်ံမ်ား ကလည္း ႐ုရွားတို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံဆယ္ခ်ီအထိ အကုန္အက်ခံၿပီး ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနကာ ႏုိင္ငံျပင္ပစစ္ေရး ခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္လိုက္လွ်င္ ႐ုရွားတို႔ တရားဝင္ စစ္အသံုးစရိတ္က ယံုခ်င္စရာ လံုးဝမရွိေပ။

အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ကဲ့သို႔ပင္ ျပင္ပ၌ေျပာထားသည့္ တရားဝင္ စစ္အသံုးစရိတ္က အေမရိကန္က ၅ဝဝ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က ၂ဝဝ ဘီလီယံေက်ာ္ ဆိုေသာ္လည္း တကယ္တမ္း အသံုးစရိတ္က အေမရိကန္တို႔က ၁ ထရီလီယံအထိရွိမည္ဟု စစ္ေရးကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ထိုနည္းတူ တ႐ုတ္တို႔ အသံုးစရိတ္ကလည္း ၄ဝဝ ဘီလီယံနီးပါး အထိရွိႏုိင္သည္။ စစ္ေရးကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားမျမင္ႏုိင္သည့္ အာကာသထဲမွ ထုိႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားကို ေျခရာခံကာ လုိက္လံ တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႐ုရွားတို႔ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၇ ဘီလီယံဟုဆိုေသာ္လည္း ေနာက္ကြယ္တြင္ေတာ့ မခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ ဘီလီယံရာႏွင့္ခ်ီအထိ ရွိေနသည္။

အေမရိကန္တို႔က တ႐ုတ္တို႔ကို ခန္႔မွန္းရလြယ္ကူသည္။ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သည့္အဆင့္ တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ ဝင္ထြက္ႏိုင္သည္။ ႐ုရွားက ထိုသို႔မဟုတ္၊ ဆက္ဆံေ ရးကလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အဆင့္မဟုတ္သည့္အျပင္ အေမရိကန္တုိ႔၏ နံပါတ္တစ္ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသူ ျဖစ္သည္။ ယခုပို၍ပင္ ဆိုးေသးသည္။ ႐ုရွားကို အေမရိကန္တို႔ ေနာက္ ထပ္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ထပ္မံ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး သံတမန္မ်ားကိုပင္ အျပန္အလွန္ ႏွင္ထုတ္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

အေမရိကန္တို႔က တ႐ုတ္လုပ္သမွ်ကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသကဲ့သို႔ ႐ုရွားကိုလည္း လုိက္လံ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုရွားတို႔ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ားကို စမ္းသပ္သည့္ေနရာ၊ ႏ်ဴကလီးယားမ်ဳိး ဆက္သစ္မ်ား စမ္းသပ္သည့္ေနရာႏွင့္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး S မ်ဳိးဆက္မ်ားစမ္းသပ္သည့္ေနရာကို ယခုအခ်ိန္ထိ အတိအက် မသိရေသးေပ။ ၿဂိဳဟ္တုေထာက္လွမ္းေရး ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ စံုစမ္းေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔မသိရေပ။ ခန္႔မွန္းအဆင့္ေလာက္အထိႏွင့္သာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေက်နပ္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္တို႔က တ႐ုတ္တို႔ထက္ ႐ုရွားကို ပိုမိုစုိးရိမ္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု႐ုရွားတို႔ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္မ်ား မည္မွ်ပင္ေလွ်ာ့ခ်သည္ဟု ေျပာေျပာ ယံုၾကည္မႈ လံုးဝမရွိေတာ့ေပ။ မရွိလည္း မရွိခ်င္စရာျဖစ္သည္။ ႐ုရွားတို႔၏ ႏိုင္ငံျပင္ပစစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈမ်ားက လက္တံရွည္ လ်ားလွသည္။ အခ်ိန္ခဏအတြင္းမွာပင္ ခ႐ိုင္းမီးယားကိုသိမ္း၊ ခ်က္ခ်င္းဆီးရီးယားကို ထပ္ေရာက္၊ အာရွအလယ္ပိုင္းကို လည္းတစ္ၿပိဳင္နက္တည္း စစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈလုပ္သည္။ ယခု႐ုရွားတို႔ စစ္ေရး သေဘာတူညီမႈ လုပ္ထားသည့္ အာရွအလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ S300 ႏွင့္ S400 ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္မ်ားပင္ တပ္ဆင္ေနရာ ခ်သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ယခုအေရွ႕အလယ္ပုိင္း၌ ႐ုရွားတို႔ ဆီးရီးယားကို စစ္အေျခစိုက္စခန္းႀကီး တစ္ခုကဲ့သို႔ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ရန္ အသံုးခ်ေနကာ ၎ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ တူရကီကလည္း ယခု မဟာမိတ္အျဖစ္ အဆင္ သင့္ ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုၾကားထဲ အီရန္စစ္ အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားကို ႐ုရွားတို႔ သံုးခ်င္သည့္ အခ်ိန္သံုးႏုိင္ေသာ အာဏာက လည္းရွိေနသည္။ ယခု အီရန္က ႐ုရွားကို ပိုမိုအားကိုးလာသည့္အတြက္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း အာဏာ ေဝစုကိုလည္း ႐ုရွားတို႔ အေတာ္အတန္ ရေနၿပီျဖစ္သည္။ အာဆီယံဘက္ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း စစ္ေရးတြင္ ဗီယက္နမ္က အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အစား ႐ုရွား ဘက္သို႔ ပိုမိုယိမ္းယိုင္သြားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ကလည္း ႐ုရွားဘက္ကိုပါလာျပန္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားကလည္း ႐ုရွားႏွင့္ စစ္ေရးပူးေပါင္းလိုကာ ေနာက္က စီးပြားေရးပါ လိုက္ပါလာသည္။ အာရွ-ပစိဖိတ္၏ အႀကီးမားဆံုး စစ္ေရးပူးေပါင္း ထားသူကေတာ့ လူတုိင္းသိၾကသည့္ အိႏၵိယပင္ျဖစ္သည္။

႐ုရွားတို႔ ျပည္ပစစ္ေရးပူးေပါင္းမႈမ်ားထဲတြင္ အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်စရာ လက္နက္တစ္ခုက ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဆိုသည့္ S မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား ထဲတြင္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အႀကိဳက္အျဖစ္ နံပါတ္တစ္ေနရာယူထားကာ အေမရိကန္တို႔ပင္ အားက်ေနရသည့္ မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုရွားတို႔ စစ္ေရးပူးေပါင္းခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ S300 မ်ား တပ္ျဖန္႔ခ်ထားေပးကာ ပူးတြဲေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ဆိုၿပီး ေခါင္းစဥ္တပ္လိုက္႐ံုပင္ ျဖစ္သည္။ ယခု အာရွအလယ္ပိုင္းကို ႐ုရွားလုပ္ေနသည္က လည္း ထိုအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္။ အာေမး နီးယား၊ ဘယ္လာ႐ုစ္၊ ကာဇက္စတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္၊ ဥဇဘတ္ ကစၥတန္တုိ႔မွာ S300 ႏွင့္ S400 မ်ားခ်ကာ ပူးတြဲေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးဇုန္မ်ားပင္ တည္ေထာင္ ထားသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ား၌ ႐ုရွားတို႔ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားလည္း ရွိသည့္အတြက္ ႐ုရွားတို႔ အတြက္ကေတာ့ ထပ္မံအင္အား ခ်ဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ရွိၿပီးသား ျပည္ပစစ္ အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ႐ုရွားတို႔ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ပံုမွန္ကဲ့သို႔ပင္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ေနကာ အာရွအလယ္ပိုင္း၌ ႐ုရွားတို႔အင္အားက ပိုမိုႀကီး မားလာေနသည္။ ထိုအခ်က္ကို အေမရိကန္တို႔ သတိထားမိကာ မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနရသည္။ တစ္ဖက္မွာလည္း တ႐ုတ္ကိုေစာင့္ၾကည့္ရ၊ ႐ုရွားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရ၊ ထိုမွ်မက ခ်ိန္ခြင္ လွ်ာ ထိန္းညိႇေရးကိုလည္း ထပ္လုပ္ရသည္။ ႐ုရွားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ (NATO) က လည္း႐ုရွားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕လွ်င္ အေရးပါ ဆံုးေနရာတြင္မရွိ။ အေမရိကန္တို႔ NATO ႏွင့္ ႐ုရွားျဖစ္လွ်င္ မျဖစ္မေနဝင္ကူရမည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ႐ုရွားတို႔က NATO ကို ေခ်မႈန္းေရးဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ခံစစ္ကိုပင္ အဆင္သင့္ ျပင္ထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။

ထိုအေျခအေနကိုထိန္းညိႇရင္း အာရွဘက္ကို ႐ုရွားတို႔ပိုမို အေျခခ်လာၾကကာ ယခုေတာ့ အေမရိကန္တို႔ ျပည္ပစစ္ေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈတြင္ တ႐ုတ္ကိုခ်ည္း ၾကည့္၍မရေတာ့ဘဲ ႐ုရွားကိုလည္း ပိုမိုေ စာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္လာေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။ရိွန္းထက္

Read 24 times
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Friday, 15 June 2018 11:51