SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္

Saturday, 11 August 2018 11:54 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟုိတယ္၌  ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတို႔ အၾကား ဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါအစည္းအေဝးတြင္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊  ႏုိဝင္ဘာလ အတြင္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံလက္မွတ္ေရးထုိး ထားသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီ အစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါအစည္းအေဝးအား ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာအဘူအာဆန္မာမြတ္ အာလီတုိ႔မွ ပူးတြဲသဘာပတိမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္သမား၊  လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြႏွင့္  လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအး၊ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္-

(က) မၾကာေသးမီက ေကာ့(ဇ္)ဘဇားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည့္ ရခုိင္ေဒသမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြားၾကသူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေဆာလ်င္စြာစတင္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ လက္ခံေရးေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်စြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍  ႏွစ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးမ်ားအၾကား ျပန္လည္လက္ခံေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ  ေဆြးေႏြးရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေ စေရး အတြက္  တုိက္႐ိုက္အဆက္အသြယ္မႈျပဳႏုိင္မည့္ HOTLINE တစ္ခု ထူေထာင္ ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

(ခ) ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား သေဘာတူထားသည့္ စိစစ္ေရးပုံစံ (VERIFICATION  FORMS) မ်ားကုိ ေကာ့(ဇ္)ဘဇားတြင္ ေရာက္ရွိ ေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားထံ ျဖန္႔ေဝေရးႏွင့္ ပုံစံမ်ားကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္  သေဘာတူ ညီခဲ့ပါ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစရန္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြားသူမ်ားသည္  ၎တုိ႔ ဆႏၵအေလ်ာက္  ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လုိျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းအား သက္ေသျပႏုိင္မည့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လုိသူ၏ လက္မွတ္၊ လက္ေဗြႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားအား ပုံစံမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ျဖည့္စြက္သြားေစရန္ အတြက္လည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာ တူညီခဲ့ပါသည္။

(ဂ) ျပန္လည္လက္ခံေရးအစီအစဥ္တြင္   သေဘာတူထားသည့္ အတုိင္း ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ ယာယီ လက္ခံေရး စခန္း(၂)ခု ႏွင့္ ၾကားစခန္း(၁)ခုဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူ ထားသည့္ ယာယီစခန္း(၅)ခုအနက္ စခန္း (၁)ခုအား ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီစခန္း (၁)ခုမွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာယီစခန္း(၃)ခုမွာ ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ကုိ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

(ဃ) အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ အတြက္ သတင္းမ်ား အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္လုံၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား အၾကား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရး၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္ ေရးတို႔ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားသေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

(င) ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုင္နက္နယ္ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿခံစည္း႐ိုး အၾကား ေနထိုင္ေန သူမ်ားအား ျပန္လည္ လက္ခံ ႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ျပဳလုပ္သြားရန္  ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

(စ) ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါျမန္မာ ပိုင္နက္နယ္ေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနသူမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ကိစၥအား  ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ရွိ  အေထာက္အပံ့ေပးေရး ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

(ဆ) ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားအား ထုတ္ေပးထားသည့္ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အေပၚတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ အသံုး အႏႈန္းအား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ သေဘာတူညီခဲ့ ပါသည္။

(ဇ)  ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္ ဘီပီ-၃၄ ႏွင့္ ဘီပီ-၃၅ အၾကားရွိ နယ္စပ္မ်ဥ္းအား   ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးတြဲ စစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ျပဳ လုပ္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ  ေနရပ္စြန္႔ခြာ သြားသူမ်ားကိစၥအား  ေျဖရွင္းရာတြင္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ သြားရန္သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁ဝ) ရက္

 

 

 

 

Read 14 times Last modified on Saturday, 11 August 2018 12:14