SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

ေကာင္းေသာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ျပည္သူ့က်န္းမာေရး

Sunday, 26 November 2017 12:43 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး  လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ တရားမဝင္ ကုန္စည္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ေရပူႏွင့္ မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရး စခန္းတို႔ကို ဌာနဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ မတ္ ၁ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္  မႏၲေလး-မူဆယ္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈ ယာဥ္ပို႔ကုန္ ၉၁၈ စီး၊ သြင္းကုန္ ၉၄၅ စီးႏွင့္ ရန္ကုန္-ျမဝတီလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္ ကုန္သြယ္မႈယာဥ္ပို႔ကုန္ ၄၈ စီး၊ သြင္းကုန္ ၁၂၇ စီးတုိ႔က ကုန္စည္မ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေပးလ်က္ရွိသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားက သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ ရက္တြင္ ေရပူအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္းက တားဆီးမႈရွစ္မႈ (ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၃ဝ ဒသမ ၇၈၁ သန္းခန္႔)သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္မႈတြင္ တရားဝင္ကုန္သြယ္မႈ၊ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၊ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈဟုဆုိလွ်င္ တရားမဝင္႐ံုမွ် မဟုတ္ဘဲ မမွန္ကန္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။   ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားအရ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဝင္ေပါက္မ်ား၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ ကုန္သြယ္ျခင္းသည္ တရားဝင္ကုန္သြယ္ေရးျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ဟုဆုိလွ်င္ ခြင့္ျပဳမထားသည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္မႈဟုဆိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳမထားသည့္ ကုန္စည္မ်ားကို   ခြင့္ျပဳမထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ ကုန္သြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈဟုဆိုလွ်င္ ႏွစ္ခုစလံုး အက်ဳံးဝင္ ေသာ္လည္း ေမွာင္ခိုဟုေခၚသည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးက ခြင့္ျပဳမထားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္၊ လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ားကို ကုန္သြယ္မႈတို႔သည္ ေဒသတြင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို ပါထိခိုက္ႏုိင္သျဖင့္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပထားၾက သည္။

တရားမဝင္ကုန္သြယ္ေရးသည္ တုိင္းျပည္ဝင္ေငြ GDP တြင္ မပါဝင္သည့္အျပင္  အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ မရွိေသာ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္မ်ားသည္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္း လံုၿခံဳမႈမရွိေပ။ စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ သက္တမ္းလြန္ႏွင့္ ပစၥည္းအတုမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ႏုိင္သည္။ ဓာတုလြန္ကဲသည့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားေၾကာင့္ သဘာဝေျမဆီလႊာ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ အရည္အေသြးမမီသည့္ ဘိလပ္ေျမ၊ သံႏွင့္ သံထည္ပစၥည္းစသည္တို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူတုိ႔အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ရ ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ ေလ်ာ့က် ေစၿပီး အေသးစားကုန္သည္မ်ား အေနျဖင့္တရားဝင္ကုန္သြယ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္   ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ရသင့္ေသာ အခြန္ရရွိ ေစရန္  တစ္ဦးခ်င္းကုန္သြယ္ခြင့္လက္မွတ္ (ITC) မ်ားထုတ္ေပးၿပီး  ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ သိန္း တစ္ရာတန္ဖိုးအထိ ကုန္သြယ္ေစျခင္းျဖင့္ အေသးစားကုန္သည္မ်ားအတြက္  အဆင္ေျပလာ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈႀကီးႀကီးမားမာ လုပ္ေနၾကသည့္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႀကီးထြားရွင္သန္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယေန႔ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာဟူေသာစကား  ရာႏႈန္းျပည့္ မမွန္ႏုိင္ ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရေပမည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)က ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းမ်ားအရ အစား အေသာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာေရာဂါႏွင့္  ေသဆံုးသူဦးေရသည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ ဒသမ ၂ သန္းဝန္းက်င္ရွိသျဖင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ကုိင္တြယ္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သုိေလွာင္ရာတြင္ လည္းေကာင္း သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈ မရွိလွ်င္ အစာသည္ေဆးမျဖစ္ဘဲ ေဘးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း သတိ ေပးထားသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆုိင္မႈတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ပတ္ဝန္းက်င္သစ္မ်ား ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ဗက္တီးရီးယား ေရာဂါပိုးမႊားႏွင့္ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစမႈ တို႔ကလည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိရာ အစားအေသာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး (Food Security) ကုိ အထူး အေလးထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အီဘိုလာေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းကို ကနဦးေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ မသန္႔ရွင္းေသာ ေတာေကာင္သားကို စားမိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုထားသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ေကာင္းေသာကုန္သြယ္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးၾကရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္ ထားေသာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ကို ေလးစားလုိက္နာစစ္ေဆးခံၾက ရန္ႏွင့္  ျပည္သူတို႔၏ က်န္းမာေရးကို လည္း  အေလးထားၾကရန္ လုိေၾကာင္း  ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လုိက္ရပါသည္။ ။

.....................

 

Read 377 times Last modified on Sunday, 26 November 2017 12:53