SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အမိကမၻာ စခန္းသာ ေရရွည္တည္တ ံ့ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အားလံုးပါဝင္

Tuesday, 10 July 2018 09:09 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုပၸားေတာင္မႀကီးႏွင့္ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ကြာေဝးေသာ သံဘိုရြာသစ္ေက်းရြာအနီးမွ ကိုးေကြ႕သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္း အတြင္း၌   အရွည္ေပ ၁၄ဝ၊ လံုးပတ္ ၁၃ ေပခန္႔ႏွင့္ သက္တမ္း ႏွစ္သန္းေပါင္း ၁ဝဝ မွ ၂၅ဝ ခန္႔ရွိႏိုင္သည့္ အင္ၾကင္းေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ၾကြင္းေတြ႕ရွိထားေၾကာင္း ပုပၸားေတာင္ခ်စ္သူမ်ား အသင္းထံမွ သိရသည္။ ဤေဒသမွ ယခင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးေသာ အင္ၾကင္းေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ၾကြင္းမ်ားမွာ အရွည္ ၇၂ ေပႏွင့္ ၁၂၅ ေပ အသီးသီး ရွိၾကသျဖင့္ ယခုေတြ႕ရေသာ အင္ၾကင္းေက်ာက္ျဖစ္ ႐ုပ္ၾကြင္းသည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

ပုပၸားေတာင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာက္ေခတ္ဦး အညာသားယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့သည့္ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေညာင္ဦးတို႔ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းရွိေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ၾကမ္းေခတ္ လူသားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသျဖစ္ဖြယ္ ရွိေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္သန္းက ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္းသည္ ပုပၸားေတာင္ေနရာ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သမိုင္းပညာရွင္တို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ေရွးေဟာင္းသုေတသီ ေဒါက္တာ မိုးဗီးယပ္စ္က ဆီလီကာၾကြယ္ဝေသာ မီးေတာင္ေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေက်ာက္လက္နက္မ်ားကို ပုပၸားေတာင္ေျခ ဆည္ေပါက္ေက်းရြာမွရရွိခဲ့ဖူးသည့္ အတြက္ ပုပၸားေဒသတြင္ ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသည္ဟု ေရးသားထားေၾကာင္း သိရသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ အျမင့္ ၄၉၈၁ ေပျမင့္သည့္ ပုပၸားေတာင္မႀကီးဟု လူသိမ်ားေသာ မွန္ျပေတာင္ကို စပါးပံုေတာင္၊ ေရတြင္းေတာင္၊ ေမာင္းေတာင္၊ ငုတ္တိုေတာင္၊ လပို႔ေတာင္၊ မွန္ေတာင္၊ ေဆးပြင့္ေတာင္၊ စိန္ေတာင္၊ မာလာေတာင္၊ ကင္ပြန္းေတာင္ဟူေသာ ေတာင္စြယ္မ်ားက ဝန္းရံထားၾကသည္။

ပုပၸားေတာင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝဝဝဝ က မီးေတာင္ရွင္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး မီးေတာင္ေပါက္ကြဲၿပီးေနာက္တြင္  မီးေတာင္ေသတစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကယူဆထားၾကသည္။ မီးေတာင္ေဒသထိပ္ဝသည္ တစ္မိုင္က်ယ္ဝန္းၿပီး အနက္ေပ ၂၆၅ဝ ရွိသည့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးတစ္ခု တည္ရွိေနသည္ကို ခ်ဳံးမတြင္းေခ်ာက္ဟု ေခၚၾကသည္။ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲစဥ္က လြင့္စဥ္ခဲ့ေသာေခ်ာ္ရည္မ်ားသည္ ပုပၸားေတာင္မႀကီး၏ ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ စတုရန္းမိုင္အထိ ဖံုးလႊမ္းခဲ့ရာ ေခ်ာ္တံုးအပိုင္းအစမ်ားကို ယေန႔တိုင္ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။ သံဘိုရြာသစ္ေက်းရြာႏွင့္ ဆည္ေပါက္ေခ်ာင္းစီးဆင္းရာဝန္းက်င္ရွိ ယာခင္းမ်ားတြင္ အင္ၾကင္းေက်ာက္ အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ သက္ႏု သလင္းေက်ာက္ႏွင့္သဏၭာန္တူေသာ အပိုင္းအစမ်ား ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရဖူးသည္။

ပုပၸားေတာင္ဝန္းက်င္ေဒသသည္ အေျခာက္ထဲကအစိုဟု တင္စားထားသည့္ အားေလ်ာ္စြာ အပန္းေျဖခရီးသြားမ်ားအျပင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ ဘူမိေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ သစ္ေတာ၊ သမုိင္းေၾကာင္း စသည့္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာသုေတသီမ်ား စိတ္ဝင္စားၾကသည့္ ေဒသျဖစ္သည္။   ဘူမိဆိုင္ရာ ေက်ာက္ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာၾကသူမ်ား၊ ေမ်ာက္၊ ငွက္၊ လိပ္ျပာ စသည့္ ဇီဝမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာၾကသူမ်ား၊ ပရေဆးပင္မ်ားႏွင့္ သစ္ခြအပါအဝင္ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ေလ့လာသုေတသန ျပဳသူမ်ား ပုပၸားေဒသသို႔ လာေရာက္ၾကသည္။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ၄၉ ဒသမ ၆၃ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္းေသာ ပုပၸားေတာင္ဥယ်ာဥ္ကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ေဆးဖက္ဝင္အပင္ေပါင္း ၃၅ဝ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ဳိးထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒသခံငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၇ဝ ေက်ာ္အပါအဝင္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ေပါင္း ၁၃ဝ ေက်ာ္၊ ေမ်ာက္ႏွင့္ေတာေၾကာင္ အပါအဝင္  ႏို႔တိုက္သတၱဝါမ်ဳိးစိတ္ ၁ဝ မ်ဳိး၊ ပရေဆးပင္ေပါင္း ၃၆ဝ ႏွင့္ သစ္ခြ ၈၄ မ်ဳိး စိုက္ပ်ဳိးထားေၾကာင္း သိရသည္။ အျခားသတၱဝါမ်ားမွာ ေတာဝက္၊ ေခ်ႏွင့္စိုင္တို႔ က်က္စားေနထိုင္ၾကသည္။  ေမ်ာက္ညိဳႏွင့္ ေမ်ာက္မ်က္ကြင္းျဖဴမ်ား က်က္စားလ်က္ရွိၾကရာ ပုပၸားေဒသတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားအား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္အျပင္ ထင္းခုတ္ျခင္းကိုပါ တားျမစ္ထားသျဖင့္ ေဂဟစနစ္မ်ား ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိသည္။

ပုပၸားေတာင္မႀကီးမွ အေနာက္ဘက္သို႔ နိမ့္ဆင္းသြားေသာ ဆင္ေျခေလွ်ာတြင္ ေတာင္ထြတ္တစ္ခုသည္ ေျမျပင္မွခြၽန္ထြက္လ်က္ရွိရာ ကလပ္ပံုႏွင့္တူသျဖင့္ ေတာင္ကလပ္ဟုေခၚၾကၿပီး အျမင့္ ၂၄၁၇ ေပျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေတာင္ကလပ္ေပၚသို႔ေရာက္ရန္ ေစာင္းတန္္းမ်ား၏အရိပ္ကိုခို၍ ေလွကားထစ္မ်ားမွတက္သြားၿပီး ေစတီမ်ားကို ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳရင္း ပုပၸားေတာင္၏ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ရွိ သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘူမိပထဝီဝင္ ဥယ်ာဥ္မ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးတို႔တြင္ အသီးသီး ရွိၾကသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပုပၸားေတာင္ဝန္းက်င္ ေဒသသည္ သဘာဝေတာေတာင္ေရေျမႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား တည္ရွိၿပီး အနိမ့္ထဲကအျမင့္၊ အေျခာက္ထဲကအစို ဟူေသာ သဘာဝထူးျခားမႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ဘူမိပထဝီဝင္ဥယ်ာဥ္(ြ Geo Park) တည္ေထာင္ေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘူမိသိပၸံအသင္းက ႀကီးမွဴးႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီး ''အမိကမၻာစခန္းသာ''ဟုအမည္ေပးထားၾကသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ပုပၸားေတာင္ဝန္းက်င္ေဒသရွိ  သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးတြင္ ေဒသခံျပည္သူ အားလံုးတို႔ အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း အပန္းေျဖခရီး ျဖစ္ေစ၊ သုေတသနအတြက္  ခရီးသြားသည္ျဖစ္ေစ အမိကမၻာစခန္းသာ လူတိုင္းပါဝင္ၾကပါရန္ ျမဝတီက တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ လိုက္ရပါသည္။  

Read 21 times Last modified on Tuesday, 10 July 2018 09:10