SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

တိုင္းျပည္ရန္စြယ္ အသြယ္သြယ္ ကာကြယ္ၾကမည္ ေအာင္စစ္သည္

Saturday, 02 December 2017 09:14 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ပန္းသဇင္တုိ႔အစီအရီပြင့္ၾကသည့္ႏွင္းမႈန္မႈန္ေဖြးေသာ နတ္ေတာ္လရာသီ ျပည္ကုိခ်စ္ေသာစစ္တကၠသုိလ္မွ ဗိုလ္ေလာင္းပ်ဳိမ်စ္ေအာင္စစ္သည္တို႔၏ အမွတ္စဥ္(၅၉)သင္တန္းဆင္းဂုဏ္ျပဳစစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ စတင္သေႏၶတည္ေပါက္ဖြားလာသည့္ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစု  တပ္မေတာ္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ရင္ေသြး မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ  တပ္မေတာ္ျဖစ္သည္။  လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ ကာလအတြင္း စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့သည့္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္မွ ဗမာ့ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္၊ ဗမာ့မ်ဳိးခ်စ္ တပ္မေတာ္ဟူ၍  အမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲေသာ္လည္း  လြတ္လပ္ေရးသည္  ပထမ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဒုတိယ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ တတိယဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္သုိ႔ ေပါက္ ေျမာက္ ေစရန္ စြန္႔လႊတ္ စြန္႔စားေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ အစဥ္တစုိက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ သည္။

ပုဂံ၊ ပင္းယ၊ အင္းဝ၊ ေတာင္ငူ၊ ေညာင္ရမ္း၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္တို႔တြင္ ထြန္းေျပာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာမ်ဳိးတို႔ ဂုဏ္မညႇိဳးေစရန္ ျပည္သူတို႔ ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေရးကို ရယူေပးခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ အေပါင္း  အႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႕ ရခ်ိန္တြင္  ျပည္သူတို႔ေရွ႕မွ မားမား မတ္မတ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၈-၁၉၄၉ ခုႏွစ္မ်ားတြင္    ျပည္တြင္းေရာင္စံု ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အႏၲရာယ္ႏွင့္ မူဂ်ာဟစ္ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အႏၲရာယ္၊  ၁၉၅၂-၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္သူ ကူမင္တန္တို႔အႏၲရာယ္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၲရာယ္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္   မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ားလႊမ္းမိုးၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာသည့္    အႏၲရာယ္ တုိ႔တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ေရွ႕မွ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ ကာကြယ္ခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သက္ရွိ ထင္ရွားရွိစဥ္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တုိင္းျပည္သို႔ ေျပာၾကားေသာ ေရဒီယိုမိန္႔ခြန္း၌ ''လြတ္လပ္ၿပီးတဲ့ ဗမာျပည္မွာ တစ္ဦး ႏွင့္တစ္ဦး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ လုပ္ၾကဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ လြတ္လပ္တဲ့ ဗမာျပည္ဟာ လြတ္လပ္ေရး အရသာကို က်ပ္ျပည့္တင္းျပည့္ခံစားရမွာ မဟုတ္ဘူး'' ဟူ၍ အေလးအနက္မိန္႔ၾကား ထားသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရတို႔သည္ ေခတ္အဆက္ ဆက္တြင္ တိုင္းရင္းသား  စည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တုိ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္သင့္ သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေပ။

တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ  ေမွ်ာ္မွန္း သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေသာ္လည္း  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ  ၂ဝ၁ဝ  ျပည့္ႏွစ္အထိ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ မႀကံဳဘူးေသးေသာ ထူးထူး ျခားျခား ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တေနၾကေသာ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ လမ္းေပၚသို႔ ေရာက္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစု တပ္မေတာ္က စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္၍ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္(၁၂)ရပ္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူတို႔ေရြးခ်ယ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရထံသုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ အရပ္ရပ္ ကုိ လႊဲေျပာင္းေပးခ်ိန္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သမိုင္းတစ္ေခတ္စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ အေျခခံ အေဆာက္ အဦမ်ား လႊဲေျပာင္း ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။  ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား ညီၫြတ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ ေနစဥ္မွာပင္ စီးပြားေရး အင္အားေတာင့္တင္းေစရန္ ဗဟုိက ခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျဖေလွ်ာ့၍ ပုဂၢလိက က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး စနစ္ရွင္သန္ေရးကို လမ္းဖြင့္ ေပးခဲ့သည္။ လူမႈေရး က႑တြင္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားေရးကို လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခဲ့သည္။ လူသား မ်ဳိးႏြယ္အားလံုး လူၫြန္႔တံုးေစမည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရး ကိုလည္း အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္ အျဖစ္ခံယူ၍ အစဥ္တစိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အလွေဝစည္  ျမန္မာျပည္၏ အလွကုိ ပ်က္ေစမည့္ အဖ်က္ရန္စြယ္ အသြယ္သြယ္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖယ္ရွား သုတ္သင္ေအာင္ပြဲ ဆင္သည့္ တပ္မေတာ္တြင္ စစ္တကၠသုိလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားက မိမိတို႔တာဝန္က်ရာ က႑အသီးသီးမွ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္  တာဝန္ ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တကၠသိုလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၉)မွ သင္တန္းဆင္း အရာရွိမ်ားသည္ ေနာင္ေတာ္တို႔၏ အစဥ္အလာေကာင္းကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာအရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားစြာ တိုးတက္ထြန္းကားေနေသာ ေခတ္တြင္ မျမင္သာေသာ အဖ်က္ရန္စြယ္အသြယ္သြယ္တို႔ကို ႏုိးၾကားေသာ အမ်ဳိးသားေရး သတိျဖင့္ ကာကြယ္ၾကရ မည္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္    ရင္ေပါင္တန္း ႏုိင္သည့္ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ တိုက္စြမ္းရည္ႏွင့္ တုိက္စြမ္းအားျမင့္မားေရး တို႔ကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာပင္ တပ္တြင္းစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ တပ္ျပင္စည္း႐ံုးေရး တာဝန္ တို႔ကိုလည္း ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ)တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၌ ေခါင္းေဆာင္ ငယ္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၾကရမည့္ စစ္တကၠသိုလ္ ဗုိလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၅၉)မွ ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားသည္ တပ္တိုင္း၊  ရဲေဘာ္တုိင္းတြင္ရွိရမည့္ အေျခခံအရည္အခ်င္း(၅)ပါးျဖစ္ေသာ စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ သစၥာ၊ စည္းလံုးမႈႏွင့္ စြမ္းရည္သံုးရပ္ျပည့္စံုမႈရွိရန္  အစဥ္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ကာ တိုင္းျပည္ရန္စြယ္ အသြယ္သြယ္ တို႔ကို ကာကြယ္ၾကမည့္ ေအာင္စစ္သည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ျမဝတီကဂုဏ္ျပဳ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။   

 

................

 

 

Read 587 times Last modified on Saturday, 02 December 2017 09:15