SJ WorldNews - шаблон joomla Авто

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္သားမ်ား အခိ်န္ပိုေၾကး တစ္နာရီလုပ္ခ၏ နွစ္ဆ ရရိွမည္

Thursday, 12 July 2018 12:59 font size decrease font size decrease font size increase font size increase font size

ရန္ကုန္   ဇူလိုင္   ၁၁

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အခိ်န္ ပိုေၾကးအျဖစ္ လက္ရိွရရိွေနသည့္ တစ္နာရီလုပ္ခ ေငြက်ပ္ ၆၀၀ ၏နွစ္ဆ ေငြက်ပ္  ၁၂၀၀ ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္နြယ္ထံမွ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္တြင္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အလုပ္ရွင္ အဖဲြ့အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေဆြးေနြးခဲ့ကာ အခိ်န္ပိုေၾကး သတ္မွတ္ရာတြင္   အစိုးရမွ   တစ္နာရီအနည္းဆံုး လုပ္ခလစာ၏ နွစ္ဆဟု တရား၀င္သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ျပီး ေနာက္၂၀၁၈ ခုနွစ္ အနည္းဆံုး လုပ္ခေၾကးေငြ ေငြက်ပ္ ၄၈၀၀ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခိ်န္တြင္ အခိ်န္ပိုေၾကးနွင့္ ပတ္သက္၍    အျငင္းပြားမႈမ်ား ရိွေနသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္   စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ အလုပ္သမား၊  လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္  ျပည္သူ့အင္အား ၀န္ၾကီး ဌာနသို့  တင္ျပခဲ့ရာ  ယမန္ေန့က  ျပန္ၾကားစာျပန္လည္ေပးပို့လာျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါျပန္ၾကားစာတြင္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ေရးဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ အခိ်န္ပို လုပ္ခနွင့္ ပတ္သက္၍  တင္ျပပါပံုေသနည္းအတိုင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသည္။

ယင္းနည္းဥပေဒတြင္ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္  အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အမိန့္အရခံစားခြင့္ ျပဳထားသည့္ အလုပ္ သမားသည္ တစ္နာရီ လုပ္ခနႈန္းအျဖစ္ ေငြက်ပ္ ၆၀၀ ကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ တစ္နာရီလုပ္ခကို   အခိ်န္ပိုပံုေသနည္းျဖင့္  တြက္ခ်က္ရန္မလိုအပ္ဘဲ အခိ်န္ပိုလုပ္ခကို တစ္နာရီလုပ္ခနႈန္း၏ နွစ္ဆျဖင့္သာ ခံစားခြင့္ျပဳရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားစာတြင္ ပါရိွသည္။

အခိ်န္ပိုေၾကးနွင့္ပတ္သက္၍  အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဘက္မွ  ၄၄ နာရီနွင့္ ၄၈ နာရီျဖင့္ တြက္ခ်က္ေနျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၄၄ နာရီျဖင့္  တြက္ခ်က္ကာ အခိ်န္ပိုေၾကးအား တစ္နာရီလွ်င္ ေငြက်ပ္  ၁၃၉၀ ျဖင့္ တြက္ခ်က္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။                       

ေနေန    

Read 38 times Last modified on Thursday, 12 July 2018 13:36