ေမး ။ ။ ဒီေန႔ေတာ့ ဘယ္လိုမ်ဳိးအစား အစာေတြစားရင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္ဆရာ။

Friday, 22 January 2016 11:07

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေသဆံုးမႈကိုျမင့္တက္ေစသည္႕ မွဲ႔ကင္ဆာ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

အေရျပားကင္ဆာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ မွဲ႔ကင္ဆာေရာဂါခံစားေနရသူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္

ယင္းေရာဂါကိုပင္ခံစားေနရသည့္ သာမန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားထက္ ေသဆံုးႏုိင္ ေျခပိုမို မ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးတစ္ႏွစ္အတြင္း မွဲ႔ကင္ဆာေရာဂါ ခံစားရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္မရွိသည့္ အျခားမွဲ႔ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာရွင္ မ်ားႏွင့္ႏိႈင္း ယွဥ္ပါက အဆိုပါေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးႏုိင္ေျခ ငါးဆပို မိုမ်ားျပားေၾကာင္း သုေတ သနပညာ ရွင္မ်ားက ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္ေတြ႕ရွိထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၎ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔အျပား၌ မွဲ႔ကင္ဆာပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ခုနစ္ဆနီး ပါးပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး အကယ္၍ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းပါကလည္း ခုနစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ေရာဂါျပန္ လည္ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခကိုး ဆေက်ာ္ ပိုမိုမ်ားျပား သည္။

အဆိုပါသု ေတသနတြင္ ပညာရွင္မ်ားသည္ မွဲ႔ကင္ဆာေရာဂါခံစားရသူ အသက္၅ဝ ႏွစ္ ေအာက္ အမ်ဳိးသမီး ၄၆၂ ဦးကိုေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ၄၁ ဦး မွာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သို႔မဟုတ္ကေလးေမြး ဖြားၿပီး တစ္ႏွစ္ အတြင္း ေရာဂါ ခံစားရ သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ မဲွ႕ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားေသဆံုးမႈျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္ ယင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၌ မဲွ႕ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈပိုမိုမ်ားျပားျခင္းတို႔သည္မည္ကဲ့သို႔ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိ သည္ကိုသုေတသနပညာရွင္မ်ားက အတိအက်မသိေသးေပ။ယင္းသို႔ျဖစ္ပြားမႈသည္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ဥပမာ အားျဖင့္ အီစထ႐ိုဂ်င္ေဟာ္ မုန္းမ်ား ပိုမိုထြက္ရွိလာမႈေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာ ၾကား ထားသည္။

အဆိုပါ မွဲ႕ကင္ဆာသည္ ခႏၶာကိုယ ္အႏွံ႔မွဲ႕အမ်ားအျပားရွိသူမ်ား၊ အလြန္အမင္း ေနပူစာလႈံ သူမ်ား ႏွင့္ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ မိသားစုမွေပါက္ဖြားလာသူအမ်ဳးိ သမီးမ်ား တြင္ပုိမုိ အျဖစ္မ်ားေလရ့ွိ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ခႏၶာကိုယ္ေျပာင္းလဲမႈကို အၿမဲမျပတ္ ေစာငၾ့္ကည့္ ေလလ့ာမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာအေရျပားေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ျပသမႈကို မၾကာ ခဏျပဳ လုပ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိ၌ကိုယ္ဝန္ရွိၿပီး မွဲ႕ကင္ဆာေရာဂါပါခံစားေနရေၾကာင္းသိရွိပါက အေရ ျပားေရာဂါအထူးကုဆရာဝန္ကသာလွ်င္ ကယ္တင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳ ထားသည္။

 

 

 

Read 795 times Last modified on Friday, 22 January 2016 11:12

ပတၲျမားေရာင္ တလက္လက္ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္ သလဲသီး

သလဲသီးသည္ အခြံမာသီးျဖစ္ၿပီး ႐ုကၡေဗဒ အမည္အားျဖင့္ Punica

Read more

အသည္းေရာင္ စီပိုး ကုသေဆး သံုးမ်ဳိး

ရန္ကုန္ ဇူလိုင္ ၂၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျဖစ္မ်ားသည့္

Read more

ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါ အသင္း၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္

ပ႐ိုဘိုင္အိုတစ္ေခၚ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝ ေလးမ်ား

ေမး။။ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပ႐ုိဘိုင္အိုတစ္ ဆိုတဲ့

Read more

သဘာဝ ေဆးဖက္ဝင္ ပုိးေဆး ႏြယ္ရွင္ အေၾကာင္း သိေကာင္း

သဘာဝ ေဆးဖက္ဝင္ ပုိးေဆးႏြယ္ရွင္အေၾကာင္း သိေကာင္း စရာမ်ားကို 

Read more

ညအိပ္ရာဝင္ ေျခေဆးျခင္း အက်ဳိး

ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ ေျခေထာက္ ေဆးျခင္းျဖင့္ မ်က္စိၾကည္ၿပီး

Read more

တီဘီ ေရာဂါႏွင္႕ေဆးယဥ္ပါး တီဘီ ေရာဂါ ဆိုင္ရာ အသိ

ရန္ကုန္  မတ္   ၂ဝ

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တီဘီေရာဂါႏွင့္

Read more

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ား ငါးကို ပံုမွန္စားသံုးပါက

ငါးသည္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ

Read more

ခ်ိဳင္းေခြၽးနံ႔ ဆိုးျခင္းအတြက္ လြယ္ကူျမန္ဆန္

ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕တဲ့ ေႏြရာသီမွာ ခ်ဳိင္းေခြၽးအထြက္

Read more

အေရျပားကင္ဆာတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ မွဲ႔ကင္ဆာေရာဂါခံစားေနရသူ

Read more

က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက မူလတန္းအဆင္႕ ေက်ာင္းသား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ ငါးသန္းခန္႔တြင္ B ပိုး C

ရန္ကုန္  ဒီဇင္ဘာ  ၂၁

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ

Read more

ကေလး ျဖည့္စြက္စာ ေကြၽးျခင္း

ေမြးခါစ အရြယ္မွ အသက္ေျခာက္လ အထိ မိခင္ႏို႔သာ

Read more

ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၌ ေျမြကိုက္ ဒဏ္ရာျဖင့္

ပန္းတေနာ္   ၾသဂုတ္  ၄

ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး၌

Read more

ဘီတာမင္ဘီဝမ္း ခ်ဳိ့တဲ့ေရာဂါ

ဘီတာမင္ ဘီဝမ္း ခ်ဳိ႕တဲ့တဲ့ေရာဂါဟာ ႏို႔တိုက္ မိခင္မ်ား၊

Read more